Pasientkurs

Foreldrekurs ADHD

Dette kurset er for foreldre/foresatte til barn med en ADHD-diagnose. Kurset tar for seg ulike temaer: Hva er ADHD/ADD, medisinsk behandling og andre tiltak, ernæring, tilrettelegging, atferdsutfordringer, lover og rettigheter.

Passert
31.
mai
2023
2 dager
 1. 31. mai 2023, 08:30 - 15:30
 2. 05. jun. 2023, 08:30 - 15:30

Tid og sted

Når

 1. 31. mai 2023, 08:30 - 15:30
 2. 05. jun. 2023, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kursansvarlig: Lisbeth Iglum Rønhovde Spesialpedagog og fagbokforfatter

Påmelding

Frist for påmelding: 22. mai 2023

Påmelding:

Ta kontakt med lokal poliklinikk for påmelding:

 • BUPP Askim: 69 86 47 01
 • BUPP Fredikstad: 69 86 92 00
 • BUPP Halden: 69 86 56 00
 • BUPP Moss: 69 86 96 00
 • BUPP Sarpsborg: 69 86 98 00
Siste frist for påmelding er 18. januar.

Pris:

Gratis

Servering:

Enkel lunsj

Opplæringspenger § 9-13 i Lov om folketrygd

For foreldre som må være borte fra arbeid i forbindelse med opplæringen vil det i henhold til Folketrygdlovens § 9-13 kunne søkes om opplæringspenger.

Opplæringspenger § 9-13 i Lov om folketrygd:

Til et medlem som har omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sykdom, ytes det opplæringspenger dersom medlemmet (pårørende) gjennomgår opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter.

Det er et vilkår at opplæringen er nødvendig for at medlemmet skal kunne ta seg av og behandle barnet. Opplæringspenger kan ytes til begge foreldre samtidig, men også «utvidet personkrets», f.eks. samboer, besteforeldre og andre som tar aktiv del i omsorgen for barnet, og som har behov for opplæring for å kunne gjøre dette og som er yrkesaktive. Opplæringspenger dekkes i sin helhet av NAV, ikke arbeidsgiver. 


Program

Program kursdag 1

 • Hva er ADHD/ADD (Historikk – Kjennetegn – Nyere forskning)
 • Vansker som ofte opptrer samtidig med diagnosen
 • Andre tiltak enn medisinsk behandling
 • Kommunale tjenester (lover og rettigheter)
 • Tilpasset opplæring eller spesialundervisning? Kort om tilrettelegging i skolen

Program kursdag 2

 • Medisinsk behandling
 • Kosthold og ernæring
 • Atferdsutfordringer og atferdshåndtering; Når alt er prøvd – hva gjør vi da?