Pasientkurs

Autismekurs for nydiagnostiserte barn med somalisk bakgrunn

Autismekurset for nydiagnostiserte barn med somalisk bakgrunn er et kurs for foreldre med barn i aldersgruppen 0-6 år, og som allerede er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen.

Tid og sted

Når

Det er foreløpig ikke satt opp noen datoer for dette kurset.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Når et barn har en autismediagnose kan det påvirke hele familien, og foreldrenes omsorgsoppgave vil bli annerledes. Alle familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for mange foreldre vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre i en lignende situasjon.

Autismekurset er et tilbud til foreldre som har et barn i aldersgruppen 0 til 6 år som nylig har fått diagnosen autisme, og som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen. På kurset vil foreldrene få mulighet til å lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre. 

Påmelding

Kurset er for inviterte foreldre.  Det er begrenset antall plasser og kun plass til to deltakere pr. barn. 

Det er foreløpig ikke satt opp noen datoer for dette kurset. 

Pris

Kurset er gratis.

Servering

Det serveres enkel lunsj.

Opplæringspenger/kjøregodtgjørelse

Yrkesaktive foreldre kan søke om opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagene. Foreldre med lengre reisevei enn 10 km kan ha rett til kjøregodtgjørelse fra Pasientreiser.

Temaer på kursdagene

Kursdag 1: «Hva er autisme? Hvordan påvirker det barnet mitt og meg som forelder?»

Kursdag 2: Hvilke grunnleggende behov (mat, søvn, renslighet) kan bli påvirket når barnet har autisme?»

Kursdag 3: «Hvordan kan autisme påvirke kommunikasjon og samspill»

Kursdag 4: «Hjelpeapparat og familieliv»


Kontakt