Sykehuset Østfold Kalnes

Utbygging Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold har stort behov får å øke kapasiteten. Sykehuset planlegger nå nytt stråle- og somatikkbygg på Kalnes. Akuttmottaket på Kalnes skal også bygges ut med ny MR. Dette er et eget byggprosjekt.

Nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes

Sykehuset Østfold har stort behov får å øke kapasiteten som følge av en raskt voksende pasienttilstrømming og et høyt overbelegg mye av året. Sykehuset planlegger nå nytt stråle- og somatikkbygg på Kalnes. 9. mars 2023 vedtok styret i Helse Sør-Øst at Sykehuset Østfold kan gå videre til konseptfasen med planlegging av stråle- og somatikkbygg på Kalnes. 

I 2016 besluttet styret i Helse Sør-Øst at utbygging av stråleterapikapasitet skal skje desentralt. Sykehuset Østfold fikk grønt lys til å utrede eget strålebehandlingstilbud på Kalnes.

Siden sykehuset også har for få sengeplasser, ga Helse Sør-Øst sykehuset i februar 2022 klarsignal til å starte arbeidet med prosjektinnramming for nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes.

I desember 2022 ble prosjektinnrammingsrapport for nytt stråle- og somatikkbygg sendt til Helse Sør-Øst for beslutning om å gå videre til neste fase.

I prosjektinnrammingen er framtidig behov innenfor strålebehandling og somatiske døgnplasser utredet, og beskriver ulike alternativer med definerte funksjoner, aktiviteter, utstyr og kapasitet.

Prosjektet er gjennomført med bred involvering av brukere, tillitsvalgte og kommunene.

9. mars 2023 vedtok styret i Helse Sør-Øst at Sykehuset Østfold kan gå videre til konseptfasen med planlegging av stråle- og somatikkbygg på Kalnes. 

Utbyggingen av sykehuset inndeles i faser hvor sykehusets utviklingsplan er førende, sammen med nasjonale og regionale føringer:

Illustrasjon som viser de ulke fasene: Utviklingsplan - Prosjektinnramming - Konseptfase - Kvalitetssikring og Forprosjektfase

​ 

Sykehusbygg HF som eies av alle de fire helseregionene i Norge, skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av alle store byggeprosjekter i sykehus. 

Samarbeidet mellom Sykehuset Østfold og Sykehusbygg er godt i gang, og i konseptfasen vil Sykehuset Østfold ha ansvaret for å planlegging og utvikling av nytt stråle- og somatikkbygg.

Her er lenke til Sykehusbygg sine nettsider
​​​

​​

Utvidelse av akuttmottaket og etablering av en ny MR

Akuttmottaket på Kalnes skal bygges ut med ny MR. Dette er et eget byggprosjekt. Forprosjektrapporten for utvidelse av akuttmottaket og etablering av en ny MR, skal behandles i styret i Sykehuset Østfold før den blir sendt til Helse Sør-Øst for beslutning om detaljplanleggingen.


​Helt siden sykehuset på Kalnes åpnet i 2015, har akuttmottaket hatt utfordringer knyttet til areal. I perioder med høy aktivitet er det opp mot 40 prosent flere pasienter i akuttmottaket enn det er dimensjonert for.

Behovet for en ekstra MR er også stort, og det er ikke plass til en ny MR-maskin i sykehuset per i dag.

Sykehuset Østfold har tidligere fått klarsignal fra Helse Sør-Øst til å bygge ut akuttmottaket og å bygge et tilbygg til en fjerde MR-maskin i sykehuset.

I etterkant av disse beslutningene har byggeprisene gått kraftig opp blant annet på grunn av pandemien, råvaretilgang og krigen i Ukraina. Dette har ført til byggprosjektene har blitt utsatt.

Sykehuset kom opp med en ny løsning for utvidelse av akuttmottaket, som også kan løse utvidelse med en ny MR. Forslaget innebærer å bygge full underetasje i akuttmottakbygget. Dette er løsningen som nå er utredet og som sykehuset beskriver som det beste alternativet for utbygging i en ny forprosjektrapport.

Forprosjektrapporten for utvidelse av akuttmottaket og etablering av en ny MR, skal behandles i styret i Sykehuset Østfold før den blir sendt til Helse Sør-Øst for beslutning om detaljplanleggingen.​

Utvidelse av akuttmottaket og MR bygges i to etasjer, men planlegges for tre ekstraetasjer, slik at det er mulig å bygge på i høyden senere.

 

 ​​​Aktuelle nyheter om sykehusutbygging på Kalnes

    Aktuelle nyheter om sykehusutbygging på Kalnes

      Sist oppdatert 17.04.2023