Nøkkeltall

Noen utvalgte nøkkeltall for 2022

Antall døgnopphold totalt   49 736
Antall polikliniske konsultasjoner totalt 454 258
Antall dagpasienter somatikk 47 648
   
Totalt antall senger 711
Antall senger somatikk 506
Antall senger psykisk helsevern 205
   

Somatikk

 
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 46 271
Antall liggedager - døgnbehandling 152 412
Antall utskrevne dagopphold 46 207
Antall liggedager- dagopphold 77
Antall polikliniske konsultasjoner 311 880
   

Psykisk helsevern og rusbehandling

 
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling

3 465

 

Antall liggedager - døgnbehandling 67 406
Antall utskrevne dagopphold 1 441
Antall liggedager- dagopphold  0
Antall polikliniske konsultasjoner 142 378
   

Fødsler

 
Antall fødsler 2 741

                                         

                

             

Sist oppdatert 09.10.2023