Leverandørkontakt og etikk

​Når det gjelder honorering og gaver har ingen i Sykehuset Østfold anledning til å motta gaver, provisjon, tjenester eller annen ytelse som kan oppfattes å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak på en utilbørlig måte (gjelder ikke gaver av ubetydelig verdi)

Når det gjelder kurs, kongresser og faglige møter, skal alle invitasjoner sendes foretaket:

Sykehuset Østfold
Postboks 300
1714 Grålum

eller på e-post til:

postmottak@so-hf.no


Når det gjelder forskning, skal all ekstern finansiering av forskning sendes til Sykehuset Østfold, ved forskningssjefen, og ikke til den enkelte medarbeider.

Les om etikk i helseforetakene i Helse Sør-Øst​

Sist oppdatert 27.06.2023