Garderobe

Informasjon om tildeling og bruk av garderober på Kalnes og Moss

  • ​Dersom du jobber i en avdeling i somatikk og må skifte til arbeidstøy og har over 50 % fast stilling eller vikariat over 3 måneder registrert i personalportalen, oppfyller du kritieriene til personlig skap.
  • Ansatte i psykiatriske avdelinger får tilgang til garderobe C009 damer og garderobe C001 herrer via sitt adgangsnivå. De får tilgang til en garderobe for å skifte til arbeidstøy og til å dusje. Dessverre kan vi ikke tilby pesonlige garderobeskap.
  • Ansatte på kjøkken eller buffet har tilgang til gardeobe A037 damer og garderobe C024 via sitt adgangsnivå. Seksjonsleder på avdelingen tildeler personlige skap.
  • Ansatte på operasjon og sterilsentralen har tilgang til garderobe C026 damer og garderobe C032 herrer via sitt adgangsnivå. Drop-in skap i garderobene benyttes til personlig skap blir tildelt.
  • Studenter i somatikk har tilgang til garderobe C019 og G017 i sitt adgangsnivå. Studenter i psykiatriske avdelinger får samme tilgang i sitt adgangsnivå som ansatte i psykiatriske avdelinger, se utfyllende informasjon i avsnittet over.

Tildeling av skap

Servicesenter tilstreber å tildele personlige skap i den garderoben som er mest hensiktsmessig for den ansatte.

Når den ansatte får sitt ID kort ved oppstart er tilgang til garderobe allerede registrert i kortet. Om det er via adgangsnivå, til drop-in garderobe eller til en garderobe med et personlig skap.

Ved tildeling av personlig skap mottar den ansatte e-post med praktisk informasjon både til sin jobb e-post og sin private e-post adresse. Drop- in skap benyttes til personlig skap er tildelt.

Oversikt over garderober med drop-in skap

Drop-in damer C019
Drop-in herrer  G017​

Ansvar

Du må snarest melde fra dersom du går i permisjon, blir langtidssykemeldt (3 måneder eller mer) eller avslutter ditt arbeidsforhold ved SØ. 

Ta med hengerlås. Anbefalt størrelse 30-40 mm.

Kart over garderober

Sist oppdatert 27.02.2024