• Sykehuset Østfold Moss
  Sykehuset Østfold Moss

  Sammen med Sykehuset Østfold Kalnes, utgjør Sykehuset Østfold Moss sykehustilbudet for 300.000 østfoldinger. Sykehuset er en moderne enhet for planlagt virksomhet. Det er stor poliklinisk og inneliggende virksomhet på en rekke fagområder, innen somatikk og psykisk helsevern samt en operasjonsavdeling både for innleggelse og dagkirurgi. Det er øyeavdeling, bildediagnostiske tjenester, blodprøvetaking og blodbank med mer.

 • Haldenklinikken
  Haldenklinikken

  Haldenklinikken tilbyr helsetjenester innenfor både somatikk (fysisk) og psykisk helse. Her ligger distriktspsykiatrisk senter (DPS) Halden-Sarpsborg med døgn- og poliklinikktilbud, enhet for spiseforstyrrelser og akutteam. I tillegg er barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) og rus- og avhengighetsbehandling poliklinikk lokalisert her, samt blodbank og blodprøvetaking.

 • Fredrikstadklinikken

  Her holder DPS Fredrikstad (poliklinikk, døgnenhet, akutteam, gruppepoliklinikk) rus- og avhengighetspoliklinikk og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) til.