Kunst på Kalnes

Speilkunst Kalnes

​Det ble spesialbestilt fem kunstprosjekt til det nye sykehuset på Kalnes. Kunstinstallasjonene er i hovedsak plassert langs en akse som går sentralt gjennom sykehusets ankomstområde, fra trappehuset nærmest rundkjøringen ved E6, over ankomsttorget og gjennom vestibylen, til det åpne området på sykehusets bakside (halvatriet, mot skogbrynet og Vestvannet i nord-øst. I tillegg er et verk installert i kapellet i sykehusets nordligste hjørne.

Kunstverket

Ankomsttorget/Assembly av Marius Dahl og Jan Christensen

Kunstverket

Trappehuset/Vind av John Audun Hauge


Glasskunst

Vestibylen/Illumation av Lello/Arnell

Teppekunstverket

Vestibylen/Study of the colgden section av Lello/Arnell

Kunstverket

Kapellet/Omformasjon av Gunn Harbitz og Sissel Berntsen

Kunstverket

Halvatriet/Lyspunkt av Jone Kvie

I tillegg til kunstprosjektene er det også annen kunst på Kalnes, både bilder og skulpturer. Noe er nytt og noe er fra sykehuset i Fredrikstad.
Sist oppdatert 05.01.2023