Apotek

Sykehusapotekene har utsalg på Sykehuset Østfold Kalnes og Sykehuset Østfold Moss.

Ansatte på sykehusapoteket

Sykehusapoteket ligger i 1. etasje til venstre når du kommer inn hovedinngangen i Sykehuset Østfold Kalnes (følg oransje farge).

Her får du hentet ut medisiner på resept og handlet reseptfrie medisiner og handelsvarer.

Sykehusapoteket kan hjelpe deg med å:

- Klargjøre resepter. Du inngår reseptavtale med sykehusapoteket slik at resepten gjøres klar for deg
- Råd og veiledning om din medisinbruk

Informasjon om åpningstider:

Åpningstider - Sykehusapoteket Østfold, Kalnes

Sykehusapoteket ligger i vestibylen på Sykehuset Østfold, Moss.

Her får du hentet ut medisiner på resept og handlet reseptfrie medisiner og handelsvarer.

Sykehusapoteket kan hjelpe deg med å:

- Klargjøre resepter. Du inngår reseptavtale med sykehusapoteket slik at resepten gjøres klar for deg
- Råd og veiledning om din medisinbruk

Informasjon om åpningstider:

Åpningstider - Sykehusapoteket Østfold, Moss

Sist oppdatert 04.01.2023