Vitalt: Sykehuset Østfold inviterer til folkemøte om kreft

Sykehuset inviterer til et nytt folkemøte i serien “Vitalt”, sammen med Kreftforeningen. Da spør vi kreftspesialistene Andreas Stensvold og Silje Songe-Møller fra Sykehuset Østfold om kreft før og nå, og i fremtiden.

Jeanette Høydahl
Publisert 22.02.2024
Illustrasjonsfoto folkemøte om kreft
Velkommen til folkemøte om kreft 29. februar

Kreft er en sykdom som berører mange, og som kommer til å berøre enda flere i fremtiden. I 2022 fikk nesten 40.000 personer i Norge kreft, og litt flere menn enn kvinner fikk en kreftdiagnose. Av disse var ca 2300 bosatt i Østfold.

Takket være forskning på kreft overlever 3 av 4 som får kreft i Norge. Dette viser tall fra kreftforeningen.

Hvordan har behandlingsmetodene endret seg? Hva kan du som pårørende gjøre? Og hva vil det si for Østfolds befolkning at vi vil bygge nytt strålesenter på Sykehuset Østfold? Dette får du høre mer om på folkemøtet torsdag 29. februar kl. 19.00, som holdes på Litteraturhuset i Fredrikstad.

En gruppe mennesker som smiler
Sykehusets fagdirektør Andreas Stensvold og overlege Silje Songe-Møller, og distriktsleder i Kreftforeningen Trine Hveem er kveldens foredragsholdere.

Andreas Stensvold har vært avdelingssjef ved kreftavdelingen i Sykehuset Østfold siden opprettelsen i 2014 - etter mange år ved Oslo universitetssykehus. Han er nå konstituert fagdirektør i Sykehuset Østfold. Stensvold tok doktorgrad i uroonkologi i 2012, og ledet Norsk onkologisk forening (kreftlegenes forening) i flere år. Han har i flere år ledet arbeidet med handlingsprogrammet for prostatakreft. De siste årene har han også ledet kreftforeningens representantskap. Han er kjent som en tydelig stemme for pasientene i den offentlige helsedebatten, og var en av pådriverne for å få på plass pakkeforløpene for kreft i 2014.  

Silje Songe-Møller er overlege og spesialist i onkologi, og er ansvarlig for behandlingen av brystkreft i Sykehuset Østfold. Hun sitter også i styringsgruppen til Norsk BrystCancerGruppe, som lager nasjonale retningslinjer for hvordan brystkreft skal behandles i Norge. I tillegg sitter Silje som medlem i Spesialitetskomiteen, som jobber med å sikre gode utdanningsforhold for norske kreftleger. Hun underviser både pasientforeninger og andre organisasjoner og sitter jevnlig i ekspertpaneler for kreftmedikamenter under utvikling. 

Trine Hveem er distriktsleder i Kreftforeningen Vestfold og Telemark, Buskerud og Østfold. Hun forteller om kreftforeningens arbeid, hva de kan gjøre for dem som er rammet av kreft og deres pårørende og hvilke tilbud som finnes lokalt i Østfold.  

​«VITALT» er navnet på Sykehuset Østfolds serie av folkemøter, som gjennomføres 4-6 ganger i året med ulik tematikk innen helse. Arrangementet foregår på Litteraturhuset i Fredrikstad, er gratis og åpent for alle. 

Her kan du se arrangementet på vår facebookside - meld deg gjerne på!

På denne lenken ser du arrangementet på Litteraturhusets sider