Vitalt: Sykehuset Østfold inviterer til folkemøte om autisme

Sykehuset inviterer til et nytt folkemøte på Litteraturhuset i serien “Vitalt”. Denne gangen spør vi spesialistene Ole Hafsmo, Terje Edvin Jensen, Aina Dahle Norbom og Kristin Sørbrøden Breda fra Sykehuset Østfold om hvordan vi kan forstå autisme bedre.

Jeanette Høydahl
Publisert 10.04.2024
Et barn som maler på et bord
Velkommen til folkemøte om autisme 18. april

Autisme, barneautisme og Aspergers syndrom er diagnoser som har økt sterkt i alle vestlige land de siste par tiårene. Det er store individuelle forskjeller hos mennesker med autisme, og derfor brukes begrepet «autismespekteret». Hvorfor er det slik at 4 ganger flere gutter enn jenter får en slik diagnose? Tyder dette på en autismebølge i samfunnet?  

Torsdag 18. april kl. 19.00 inviterer Sykehuset Østfold til et nytt folkemøte i serien “Vitalt”. Da spør vi spesialistene Ole Hafsmo, Terje Edvin Jensen, Aina Dahle Norbom og Kristin Sørbrøden Breda fra Sykehuset Østfold om hvordan vi kan forstå autisme bedre, og hvordan du som pårørende eller som en del av nærmiljøet til et barn med autismediagnose kan møte barnet og deres familier på best mulig måte. Du får også høre hvordan sykehuset jobber med oppfølging av barn med autismespekterdiagnose og hvordan vi samarbeider med familie og øvrige hjelpetjenester.

En collage av mennesker
Sykehusets spesialister Aina Dahle Norbom, Ole Hafsmo, Terje Edvin Jensen og Kristin Sørbrøden Breda er kveldens foredragsholdere

Ole Hafsmo jobber som psykolog ved Barnehabiliteringen ved Sykehuset Østfold. Han har over 20 års erfaring med utredning og oppfølging av barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Ole har en spesialitet i klinisk nevropsykologi med nevroutviklingsforstyrrelser som hovedområde. 

Terje Edvin Jensen er vernepleier og klinisk spesialist i miljøterapi ved seksjon barne- og ungdomshabilitering, Sykehuset Østfold. Han er utdannet vernepleier i 1999 og har en mastergrad i læring i komplekse systemer (2009) fra OsloMet. Terje har arbeidet med barn og ungdom med autisme siden 1999 og vært ansatt i spesialisthelsetjenesten siden 2002, og i Sykehuset Østfold fra 2015. Terje er spesielt opptatt av tidlig identifisering, utviklings-støttende intervensjoner for barn med funksjonsvariasjoner og samarbeid med familiene og øvrige hjelpetjenester.  

Aina Dahle Norbom er spesialpedagog ved seksjon barne- og ungdomshabilitering, Sykehuset Østfold. Hun har bachelor i læringspsykologi (2011) og har en mastergrad i læring i komplekse systemer (2013) fra OsloMet. Aina har jobbet med barn i førskolealder med autismespekterforstyrrelse i kommune fra 2014 til 2019 og startet i spesialisthelsetjeneste i 2019. Aina er spesielt opptatt av tidlig innsats og samarbeid rundt barnet, familiene og øvrige hjelpetjenester.   

Kristin Sørbrøden Breda er seksjonsleder ved seksjon barne- og ungdomshabilitering, Sykehuset Østfold. Hun er klinisk sosionom i familieterapi, har videreutdanning i psykisk helsearbeid for barn og unge, Marte Meo-samspillsveiledning, og en mastergrad i organisasjon og ledelse.  

«VITALT» er navnet på Sykehuset Østfolds nye serie av folkemøter, som gjennomføres 4-6 ganger i året med ulik tematikk innen helse. 
 
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen! 

Her kan du se arrangementet på vår facebookside - meld deg gjerne på!

På våre nettsider kan du lese mer om habilitering ved autismespekterforstyrrelse hos barn og unge