Sykehuset Østfold inviterer til folkemøte om bruk av psykedelika i behandling av depresjon

Psykisk helse berører mange av oss, og psykiske lidelser er potensielt dødelige sykdommer med store kostnader for individ og samfunn. Sykehuset Østfold har vært blant de første til å prøve ut psykedeliske medisiner – som ketamin og MDMA - i behandling av psykisk syke pasienter i Norge.

Jeanette Høydahl
Publisert 17.11.2023
Ikon

Virkestoffene i psykedeliske medisiner er de samme som finnes i ulovlige rusmidler som ecstasy og fleinsopp. Kan dette bane vei for ny behandling i psykiatrien?  Torsdag 30. november kl. 19.00 inviterer Sykehuset Østfold befolkningen til et nytt folkemøte i serien «Vitalt», og da spør vi psykologspesialist Ivar Goksøyr, overlege og psykiater Tor-Morten Kvam og sykepleier Andrea Rønsen fra Sykehuset Østfold om bruk av psykedelisk medisin i behandling. 


En psykedelisk evolusjon  

Mens tradisjonelle medisiner i psykiatrien kun demper symptomer, kan psykedelika som MDMA, psilocybin og ketamin initiere selvhelende prosesser som tar problemet ved roten. De psykedeliske stoffene påvirker hjernen ved å øke fleksibiliteten og bygger nye nervebaner, og dette kan bidra til å bryte depressive tankemønstre.  
Høsten 2020 ble ketamin for første gang en del av behandlingstilbudet mot depresjon på et offentlig norsk sykehus ved Nordre Østfold DPS i Moss (Sykehuset Østfold).  


Sykehuset Østfold gjennomfører for tiden verdens første studie med MDMA-assistert terapi mot depresjon. Store, kontrollerte studier med MDMA-assistert terapi mot post-traumatisk stresslidelse (PTSD) viser at to av tre av de som fikk MDMA ble kvitt så mange symptomer at de ikke lenger kvalifiserer til en PTSD-diagnose. MDMA-assistert behandling forventes å bli godkjent behandling av amerikanske myndigheter i løpet av et års tid.  Blir MDMA godkjent er det første gang et psykedelisk stoff som i dag er på narkotikalisten godkjennes som bruk i psykiatrisk behandling.

Helsemyndigheter verden over åpner nå opp for psykedeliske medisiner for terapeutisk bruk. Flere norske medier har den siste tiden formidlet historier om pasienter som ønsker denne type behandling og har hatt nytte av den, men behandlingen er kontroversiell av flere grunner. Har man forsket nok på langtidseffekten? Og kan det at rusmidler brukes for å behandle skape andre problemer enn det løser? Kan det skape avhengighet? Bivirkninger?  

En mann som smiler til kameraet
Ivar Goksøyr

Ivar Goksøyr er psykologspesialist ved Nordre Østfold DPS Moss, sertifisert MDMA-terapeut, kursleder og foredragsholder. Har erfaring fra to kliniske studier med MDMA-assistert terapi og har også vært involvert i en internasjonal studie på Psilocybin (virkestoffet i blant annet fleinsopp). Ivar er grunnleggeren av psykologvirke.no og sitter i styret i Norsk Psykedelisk Vitenskap. 
  

En mann med briller
Tor-Morten Kvam

Tor-Morten Kvam er overlege, psykiater ved Sykehuset Østfold og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han var utprøver og terapeut i en tidligere studie med MDMA-assistert terapi mot PTSD og har den pågående studien med MDMA-assistert terapi mot depresjon som sitt doktorgradsprosjekt.  

En kvinne som smiler til kameraet
Andrea Charlotte Rønsen

Andrea Charlotte Rønsen er sykepleier ved Nordre Østfold DPS Moss. Hun forteller hvordan ketamin-behandling har hjulpet henne i kampen mot depresjon, og hvordan hun bruker denne erfaringen i behandling av sine pasienter.  

«VITALT» er navnet på Sykehuset Østfolds nye serie av folkemøter, som gjennomføres 4-6 ganger i året med ulik tematikk innen helse. 
 
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen! 

Tema: Vitalt: Bruk av psykedelika i behandling av depresjon 
Dato Torsdag 30. november 
Tidspunkt: Kl. 19.00-2030 
Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad, 3. etasje (Egalia-salen)