Vil ikke ha nye trykksår

Trykksår forekommer hyppig blant pasienter i norske sykehus. - Målet vårt er å unngå at pasienter får trykksår når de er innlagt her. Derfor vurderes hver pasient for å se om han eller hun er i faresonen, sier Lisbeth Nesse Brenna, seksjonsleder i døgnområde 8 på Kalnes.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 16.11.2017
Medarbeidere i døgnområde 8
Medarbeiderne i døgnområde 8 tar et felles ansvar for å unngå at pasienter får trykksår når de er innlagt.

​I dag 16. november markeres den internasjonale Stopp trykksår-dagen i en rekke sykehus.
I følge det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, viser norske studier at opp til 15 prosent av pasientene som er innlagt i norske sykehus, får trykksår (liggesår). Trykksår bidrar til redusert livskvalitet og kan forårsake smerter, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død, i følge pasientsikkerhetsprogrammet.

Døgnområde 8 i Sykehuset Østfold Kalnes har bestemt seg for at de ikke vil være en del av de dystre tallene i statistikken.
- Vi minner hverandre på dette hver dag, og her tar alle medarbeidere ansvar. En del oppgaver på sengepost kan bare utføres av sykepleiere, men å gjøre det vi kan for å unngå nye trykksår, er et forbedringstiltak som alle kan være med på, samme hvilken rolle og stilling vi har, sier Brenna.

Mer bevisste

Medarbeiderne i døgnområde 8 ser det som en fordel at forbedringsområdet seksjonen skal ha fokus på, er et område hvor de allerede har grunnlaget på plass.
- Vi har jobbet aktivt for å forebygge nye trykksår i tre, fire år, og vi har gode resultater. Men nå setter vi dette i et enda bedre system, hvor alle pasienter kartlegges og resultatene skrives ned. Det skaper en enda større bevissthet blant medarbeiderne, sier Marianne Bøhm, sykepleier og stedfortreder.

Forbedringsmøter

Karlegging av nye pasienter er viktig. Er det en risiko for at pasienten kan få trykksår, bestilles en spesiell vekselstrykkmadrass med det samme. Det er også viktig å kartlegge hvor mye pasienten kan bevege seg selv, slik at pasienten ikke blir mer passiv enn nødvendig under sykehusinnleggelsen. Pasienter med liten mulighet til egen bevegelse, må snus ofte.
- Vi har systematiske forbedringsmøter i seksjonen. Her oppfordres medarbeidere til å tenke nytt og kreativt for å finne de beste løsningene for pasientene, sier Brenna.

Flere fagområder

Døgnområde 8 tar imot pasienter med mange ulike diagnoser. Døgnområdet dekker både kirurgi, urologi, kar, og øre nese hals.
- Vi får inn mange pasienter som har trykksår når de blir innlagt, og som får behandling for sårene her. Så døgnområdet vil aldri bli helt uten trykksår. Men vi gjør alt vi kan for å unngå at pasienter får slike sår når de er innlagt her, sier fagutviklingsrådgiver Stine Skår.

Et nasjonalt satsningsområde

Å forbygge trykksår er en av tiltakspakkene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7». Målet er å redusere antall pasientskader i sykehus og sykehjem.

Tiltakspakken består av følgende tiltak:
1. Vurder alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus og ved første møte med pasient i sykehjem
2. Sikre nødvendig trykkfordelende utstyr/underlag hos alle risikopasienter
3. Undersøk regelmessig huden til alle risikopasienter
4. Sikre stillingsforandring og/eller aktivitet hos alle risikopasienter
5. Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter
6. Involver pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring av trykksårforebyggende tiltak
7. Informer om trykksårrisiko og forebyggende tiltak ved henvisning, utskrivelse og overflytting

Les mer om forebygging av trykksår på pasientsikkerhetsprogrammets nettsider 

Marianne Bøhm, Lisbeth Nesse Brenna og Stine Skår

F.v. Marianne Bøhm, Lisbeth Nesse Brenna og Stine Skår.