Vil ha åpenhet om uønskede hendelser

Nå er den første temameldingen om uønskede hendelser i Sykehuset Østfold publisert på sykehusets internettside. Temaet er uønskede hendelser ved legemiddelhåndtering.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 12.10.2022
Sist oppdatert 09.01.2023
Saxe Dingstad
Saxe Dingstad, prosesseier for legemiddelhåndtering i Sykehuset Østfold.

- Statistikken viser at selv om vi har hatt flere pasientbehandlinger de siste årene, har ikke antall avvik økt. Likevel er det mange av hendelsene som kunne vært unngått, sier Saxe Dingstad, prosesseier for legemiddelhåndtering i Sykehuset Østfold.​

Siden 2015 har antall legemiddelhendelser ligget mellom 440 og 580 hendelser per år. 
- De aller fleste hendelsene har liten eller ingen konsekvens for pasienten, men det er også hendelser som kan utgjøre en stor risiko for pasienten, sier Dingstad.

Viktig kompetanse

Et viktig tiltak i sykehuset, er å øke kompetansen til sykepleiere og vernepleiere som håndterer legemidler. I april ble det innført en egen kompetanseplan i legemiddelhåndtering.

- At sykepleiere og vernepleiere fullfører kompetanseplanen, bidrar til å øke pasientsikkerheten. Avdelingene oppfordres derfor til å prioritere dette, selv om dagene er travle, sier han.

Vil bli enklere

Det største nylige tiltaket, som er under innføring i Sykehuset Østfold for å sikre en trygg håndtering av legemidler, er lukket legemiddelsløyfe for inneliggende pasienter. Ved skanning av pasientarmbånd og strekkodene på legemidlene sikrer man at ordinert legemiddel gis til riktig pasient i riktig dose.

- Fortsatt gis mange legemidler uten at det skannes. En grunn er at det er tungvint og tidkrevende å ta med seg en tralle med laptop og skanner inn på pasientrom hver gang legemidler skal gis. Vi håper og tror at vi får en løsning på plass snart, hvor vi kan bruke jobbmobilen til å skanne armbånd og strekkoder, sier han. ​

Temamelding og statistikk

Temameldingen om legemiddelhåndtering er en del av innholdet i de nye nettsidene med statistikk over uønskede hendelser i sykehuset. Hendelsene deles inn i alvorlighetsgrad ut fra om hendelsen førte til/kunne ført til betydelig pasientskade eller om pasienten ikke kom til skade. For hendelse som førte til/kunne ført til betydelig pasientskade, viser man hvor mange som for eksempel skyldes legemiddelhåndtering, diagnostikk eller pleie. 

Det vil også bli publisert flere temameldinger som beskriver hvordan sykehuset jobber systematisk for å forbedre seg innenfor aktuelt tema. Temameldingene vil inneholde anonymiserte hendelser, beskrivelse av tiltak og statistikk.