Vil gi en tryggere start på livet

Kan et pulsbelte gi en tryggere start på livet til nyfødte som trenger pustehjelp etter fødsel? Fødeavdelingen på Sykehuset Østfold går i gang med en ny studie for å undersøke dette.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 06.09.2019
Sist oppdatert 11.06.2021
En baby som sover med en fjernkontroll

​Studien på bruk av den nye hjerterytmemåleren NeoBeat starter opp nå i september, og alle som kommer til Sykehuset Østfold for å føde, får tilbud om å delta. 
 Ved hjelp av denne hjerterytmemåleren på bøyle, kan pulsen på barnet måles rett etter fødsel.
- Vi tror denne studien kan bidra til en tryggere start på livet for nyfødte både i Norge og ellers i verden. Nyfødte som trenger pustehjelp kan få enda bedre og raskere assistanse når pulsen enkelt kan måles etter fødsel, sier overlege Ketil Størdal i barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold.

Måler umiddelbart

Å komme raskere i gang med pustehjelp til nyfødte som trenger det, kan være med på å forhindre hjerneskade. Utstyret som brukes i studien heter NeoBeat, og er en trådløs hjertemåler festet på bøyle, som kan legges rundt magen på den nyfødte for å registrere hjerteslag umiddelbart etter fødselen.

NeoBeat

NeoBeat er utviklet av Lærdal Medical, som også har laget "Anne-dukke" og hjertestartere.

Studien gjennomføres i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus og firmaet Lærdal Medical som er verdensledende leverandør på medisinsk utstyr, og blant annet også har laget "Anne-dukken" og hjertestartere.

Den lille hjertemåleren er utviklet i nært samarbeid mellom helsepersonell som assisterer ved fødsel i Tanzania og Norge, og ingeniører ved Lærdal Medical. I utgangspunktet ble NeoBeat utviklet og tenkt som et hjelpemiddel i u-land, men oppfinnelsen vekket stor interesse også i vesten. NeoBeat er godkjent for medisinsk bruk, og sammen med Stavanger Universitetssykehus er Sykehuset Østfold blant de første i verden som får teste ut måleren som kan bidra til å redde liv.

Vil gi raskere hjelp

- Dette er kjempespennende å få være med på, og de aller fleste på føden, både jordmødre og barnepleiere, skal utføre disse undersøkelsene, sier jordmor Sigrid Ragde. Sammen med jordmorkollega Jeanett Nordhagen og intensivsykepleier Anne Hovland ved nyfødtintensiv, er hun blant medarbeiderne som skal jobbe med forskningsstudien på Kalnes.

Rundt 180 mødre har allerede samtykket til å delta i studien på Sykehuset Østfold. Inkluderingen startet i mars med informasjon til gravide på rutineultralyd, og denne uken starter målingene av de nyfødte.

- Tilbakemeldingene fra foreldrene har vært gode, det er bare positivt å få en slik oppfølging. Dette gjør ikke vondt for babyen. Målingen gjøres de første minuttene etter fødselen for å få satt i gang hjelp så raskt som mulig dersom det er nødvendig. Det å få registrert pulsen med en gang, opplever vi kan være vanskelig med det overvåkningsutstyret vi har brukt frem til i dag. Så vi har tro på at NeoBeat er et veldig godt hjelpemiddel, sier Anne Hovland.

3-5 prosent av de nyfødte trenger hjelp til å komme i gang med pusten etter fødselen.

Fødeavdelingen i Sykehuset Østfold med ny studie med bruk av ny hjerterytmemåler for nyfødte

Jordmor Sigrid Ragde, jordmor Jeanett Nordhagen og intensivsykepleier Anne Hovland på nyfødtintensiv, synes det er spennende å få prøve ut NeoBeat. Her viser de pulsbeltet på en baby som er et par uker gammel baby.