Vil du vite mer om prostatakreft?

Onsdag 14. juni klokken 18.00 kan du få møte både eksperter og et par der mannen har prostatakreft. Alle interesserte er velkomne til temakveld i Sykehuset Østfold Kalnes.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 12.06.2017
Andreas Stensvold
Avdelingssjef Andreas Stensvold er en av foredragsholderne som vil bidra under temakvelden.

Kreft i prostata er den kreftsykdommen som flest menn i Norge får. I 2015 fikk 5061 norske menn diagnosen.
- Prostatakreft er kreft som oppstår i blærehalskjertelen eller prostata, som sitter like under urinblæren hos menn, sier Andreas Stensvold, avdelingssjef i kreftavdelingen i Sykehuset Østfold.

Antallet vokser

Sykdommen rammer primært eldre menn og øker i takt med antallet eldre i befolkningen. Vel 90 prosent av tilfellene oppstår etter fylte 60 år og noen få under 45 år får sykdommen.

- Siden dette er en kreftform som rammer så mange, vil den også ha stor innvirkning på mange pårørende. Derfor er vi glade for at et par der han har prostatakreft, ville delta på temakvelden. De kan fortelle om hvordan dette påvirker forholdet, og hvordan livet har endret seg, sier Stensvold.

Mange overlever

Flere og flere lever lenger med og dør med, snarere av sin prostatakreft. I følge kreftregisteret er det nå nesten 93 prosent av pasientene som lever fem år etter at de har fått diagnosen, mens det tilsvarende tallet var litt over 50 prosent tidlig på 1970-tallet.

- Svært mange pasienter har nytte av behandling, og vi ser at prostatakreft ikke behøver å opptre som en aggressiv kreftform. Men det å leve med en kreftdiagnose, er likevel en stor påkjenning, sier Stensvold.

Behandlingen

De primære behandlingene ved påvist prostatakreft er kirurgi eller strålebehandling. Hvis pasienten har en kreftform som er lite aggressiv, kan det beste alternativet være aktiv overvåking med jevnlige blod- og vevsprøver.

Her kan du lese mer om prostatakreft

Under temakvelden vil spesialister fortelle mer om de ulike behandlingsformer, og hvordan utredningen foregår.

Et satsingsområde i sykehuset

Antall kreftpasienter kommer til å øke kraftig i tiden framover. Når det gjelder prostatakreft, regner man med en økning på hele 60 prosent de neste 20 årene. Andreas Stensvold er glad for at Sykehuset Østfold tar utviklingen på alvor. I 2015 ble en egen kreftavdeling etablert i sykehuset, med sengepost, poliklinikk og senter for lindrende behandling.

- At sykehuset fikk en egen kreftavdeling, var et kjempeløft for pasientbehandlingen, og det er utrolig spennende å få være med og bygge opp avdelingen. Vi har klart å rekruttere flere dyktige fagpersoner etter at vi startet opp, sier avdelingssjefen.

Flere nye kreftleger og spesialsykepleiere er på plass i Sykehuset Østfold. En PET/CT gir bedre grunnlag for å stille korrekt diagnose, nye behandlingsmetoder er tatt i bruk og pakkeforløp som gir pasientene forutsigbarhet, er innført. - På sikt er målet mitt at vi skal bli det beste sykehuset i landet, utenfor universitetssykehusene, på kreftbehandling, sier Stensvold.


Velkommen til temakveld om prostatakreft

Onsdag 14. juni klokken 18.00 til 20.00 i Sykehuset Østfold Kalnes

Program:
Utredning og kirurgi v/urolog Knut Eilert Karlsen.

Kreftbehandling og kost/nytte v/Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen.

Å leve med prostatakreft: Møt et par der han har prostatakreft. Hvordan påvirker det forholdet? Hvordan har livet endret seg?

Temakvelden vil være i plenumssalen med inngang fra vestibylen. Inngang bak informasjonsveggen.
Lett servering.