Vil du se journalen din?

Nå kan du se journalen din ved å logge inn på helsenorge.no. Der kan du også se loggen over hvem som har vært inne i journalen din.

Publisert 23.09.2019
Sist oppdatert 24.09.2019
helsenorge.no illustrasjon
For å se din journal og logg, må du bruke BankID eller Buypass ID.

​Pasienter ved Sykehuset Østfold har fram til nå kunne logge seg inn og lese egne journaldokumenter på minjournal.no, men nå er denne tjenesten flyttet til helsenorge.no. Alle sykehus i Helse Sør-Øst tilbyr nå sine pasienter tilgang til egen journal på nett på helsenorge.no. Pasienter får også tilgang til å se loggen over hvem som har vært inne i journalen.

Målet er at innsyn i journal på nett vil kunne øke pasientens kunnskap om egen sykdom og behandling, noe som kan gi bedre dialog mellom pasient og behandler.

Pasienten har tilgang til å lese notater og dokumenter i forbindelse med konsultasjoner og innleggelser i sykehus, men det er kun dokumenter etter oktober 2015 som er tilgjengelig for elektronisk innsyn.

En egen logg

I tillegg til innsyn i journaldokumenter så finner man også en logg over ansatte i sykehuset som har vært inne i journalen. Det er mange ansatte som har arbeid knyttet til pasientens journaler. Selv om noen har arbeidet i journalen din, er det ikke sikkert vedkommende har åpnet noen av dokumentene i den, noe som vil fremgå av loggen. Alle som arbeider eller slår opp i en pasientjournal, må ha et legitimt behov for det i tjenesten.

En pasientrettighet

Innsyn i journal er en pasientrettighet som ble innført i 1977. Å tilby innbyggerne digitalt innsyn i pasientjournal er både et regionalt og et nasjonalt mål. Tjenesten legger til rette for at pasienter enkelt skal kunne få økt innsikt i egen helsesituasjon.

- Pasientene skal få mulighet til enklere innsyn i egen helse og behandling, i tillegg til at de kan kvalitetssikre informasjonen i journalen og gi tilbakemelding ved feil, sier Helge Stene-Johansen, fagdirektør i Sykehuset Østfold.

For å se informasjonen som ligger på helsenorge.no, logger du deg inn ved å bruke BankID eller Buypass ID. Journaldokumenter for barn er ikke tilgjengelig via helsenorge.no

Vil du se hele journalen?

Dersom pasientene ønsker innsyn i hele pasientjournalen sin, kan de henvende seg til sykehuset ved å sende et skjema som er tilgjengelig og kan fylles ut på helsenorge.no. Ferdig utfylt skjema sendes elektronisk fra helsenorge.no til sykehuset.

I helsenorge.no finnes det også digitale skjemaer hvor du kan be om utskrift av ditt barns journal eller vil melde inn ønske om retting eller sletting i journal.

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.

Se hvordan

Her kan du se hvordan du finner utvalgte dokumenter og helseopplysninger som er registrert om deg og din behandling fra sykehuset.

Slik går du fram for å se journaldokumenter og logg.

Åpne nettstedet helsenorge.no ved å klikke her, og logg inn:

helsenorge.no illustrasjon

Se etter denne knappen:

Illustrasjon innlogging