Vil du bli blodgiver?

Nettopp det håper blodbankens medarbeidere mange vil svare ja til. Det er stort behov for nye blodgivere.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 02.05.2017
Blodbanken trenger nye blodgivere. Fra v. Bodil Johansen, Just Ebbesen og Ida Helgestad.
Blodbanken jobber for å verve nye blodgivere. Fra v. blodbankens bioingeniør Bodil Johansen, adm. direktør Just Ebbesen i Sykehuset Østfold og fagbioingeniør Ida Helgestad. Foto: Sykehuset Østfold

​Det er stort behov for blodgivere, og en lokal vervekampanje er i gang. Blod er ferskvare og må brukes innen kort tid, og blodbankene må til enhver tid ha en tilstrekkelig blodbeholdning i beredskap.

- Vi håper mange vil melde seg. Mange sier at de har tenkt på det lenge, og får nå et spark bak til å gjøre noe med det. Det er enkelt å registrere seg, sier bioingeniør Bodil Johansen ved Blodbanken i Sarpsborg.

Blodbanken tar kontakt og følger opp alle som melder seg, slik at de kan møte til intervju og sjekk før det blir klart om de kan gi blod.
De fleste friske mennesker kan gi blod. Personer som vil bli blodgivere må være i alderen 18 til 60 år, veie mer enn 50 kilo, og ikke ha hatt hepatitt eller vært i risikosituasjon for HIV-smitte. Det er også nødvendig å kunne norsk, samt ha norsk personnummer.
- Medisinbruk vurderes av blodbankens lege, påpeker Johansen.

Vil doble

Det er lokale blodbanker i Askim, Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg, og det er valgfritt hvor blodgivere vil møte.
- I Sarpsborg har vi store lokaler og god kapasitet, og det er der behovet er størst nå. Her har vi 500 innom i måneden, men vi trenger det dobbelte. Totalt er det i dag rundt 2000 blodgivere i Sarpsborg, sier Johansen.

Se mer informasjon om å gi blod eller registrer deg som blodgiver på www.giblod.no

Stor variasjoner i bruk

En halv liter blod kan redde tre liv.
Ved kreft, brann, operasjoner, ulykker, blodsykdommer, fødende og nyfødte er det behov for blod. Daglig behandles mange typer sykdommer, skader og akuttilstander takket være blodgivere.
- Stort sett klarer vi oss, men forrige helg var det for eksempel nødvendig med ekstra bemanning i blodbanken. Fra torsdag til mandag ble det brukt over 100 blodposer, og det er dobbelt så mange som vi vanligvis bruker i helg, sier fagbioingeniør Ida Helgestad. Når det er brukt så mye blod, er det nødvendig med en ringerunde på mandag for å holde beredskapen oppe.

Aktiv verving

Blodbankens medarbeidere har allerede vært tilstede en rekke steder rundt om i distriktet for å verve nye givere, og har planer om delta på både idretts- og kulturarrangement, kjøpesenter og andre lokale arrangement som trekker mye folk fremover.

- Folk som allerede er blodgivere oppfordres også til å være med og verve nye. Å gi blod er livsviktig, sier Johansen.