Vil bli blant de beste på forskning

- Jeg er mektig imponert over kvaliteten og resultatene av den forskningen som pågår ved Sykehuset Østfold, sier forskningssjef Waleed Ghanima. Under et to dagers seminar fikk forskerne vist fram bredden i arbeidet som gjøres i sykehuset. Felles for forskningen, er at den skal bidra til et bedre helsetilbud for våre pasienter.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 23.05.2022
Sist oppdatert 10.06.2022
Vinnere av pris for beste abstrakt
Priser til stipendiater. F.v. avdelingssjef Jane Larsen på vegne Line Kvenshagen, fagdirektør Helge Stene-Johansen, Øyvind Jervan, Ingrid Kvello Stake og forskningssjef Waleed Ghanima.

Forskningsaktiviteten i Sykehuset Østfold har økt betydelig de siste årene.
- Vi ønsker å fortsette denne trenden slik at Sykehuset Østfold blir blant de beste av sykehusene i Helse Sør-Øst som ikke er universitetssykehus, sier Ghanima.

Under årets forskningsseminar fortalte forskere i sykehuset om prosjekter som spenner fra behandling av ankelbrudd, blodpropp og posttraumatisk stress etter innleggelse på intensiv, til psykomotorisk uro ved alvorlige psykiske lidelser og hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer hos pasienter med hjerneinfarkt.

Ledere legger til rette

Forskningssjefen roser hvordan ledere i sykehuset legger til rette for at forskning kan foregå i deres avdelinger. I år ble avdelingssjef Asbjørn Sorteberg i ortopedisk avdeling og avdelingssjef Ragnhild Tranøy for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering, trukket fram spesielt.

- De to har en ekte interesse og lidenskap for forskning. De er i en særklasse når det gjelder den måten de støtter og de ønsker å ha forskning i sine avdelinger. De har en klar visjon og mål. Noe som gjør at de strekker seg ganske langt for å gjøre det mulig å drive forskning på sine avdelinger. De ser at med forskning klarer de å endre praksis, rekruttere flinke klinikere og medarbeidere og bygge sterke forskningsmiljøer, sier han.

121 nye vitenskapelige artikler

Forskningen som foregår i sykehuset, er godt synlig for omverdenen, og forskerne publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. I løpet av 2021 ble det publisert hele 121 nye vitenskapelige artikler som medarbeidere i Sykehuset Østfold har bidratt til.

Under seminaret ble det kåret tre vinnere av sykehusets publiseringspris; Ann-Chatrin Leonardsen, forskningsgruppe Trombose og hemostase og forskningsgruppen molekylærbiologi forsknings- og kompetansegruppe.

Les mer om vinnerne her ​

Priser til sykehusets stipendiater

Det vanket også priser til stipendiater under forskningsseminaret. Totalt sendte 27 stipendiater inn abstrakter som ble vurdert. Av disse fikk 13 stipendiater mulighet til å legge fram sine prosjekter muntlig.

Disse tre utmerket seg:
Ingrid Kvello Stake for fremlegget «Nagle eller plate ved ankelbrudd. Hva er best?»
Line Kvenshagen for fremlegget «Neobeat – ny teknologi for å vurdere hjertefrekvensen hos nyfødte»
Øyvind Jervan for fremlegget «Hvilke pasienter bør vurderes for scintigrafi etter gjennomgått lungeemboli?»

- Generelt var det et usedvanlig høyt nivå på fremleggende. Stipendiatene som får en påskjønnelse er valgt ut fra en vitenskapelig vurdering, samt deres evne til å legge fram prosjektet på en klar og forståelig måte, sier forskningssjefen.

Takker pasientene

Sykehuset har bygget opp forskningsbiobanker innen flere medisinske fagområder de siste årene. En biobank er en samling biologisk materiale, som for eksempel blod, urin eller vevsprøver. Denne typen materiale vil kunne inneholde informasjon som kan gi svar på hittil ubesvarte og ukjente spørsmål om helse og sykdom.

- Sykehusets forskningsbiobanker skal sikre tilgangen til biologiske prøver av høy kvalitet og på denne måten gi grunnlag til nåværende og fremtidig medisinsk forskning. Vi er takknemlige for at mange pasienter sier ja til å donere prøver til biobanken. Det betyr at dagens pasienter vil bidra til en bedre helsehjelp til fremtidige pasienter, sier han.

Flere skal få utprøvende behandling

Forskningsavdelingen har klare mål for de neste årene. I tillegg til å øke forskningsaktiviteten, skal sykehuset styrke de solide forskningsmiljøene som allerede er etablert og øke antall kliniske behandlingsstudier som pasienter kan delta i.

- Vi vil gjøre hva vi kan for å innfri regjeringens må om at fem prosent av pasientene i sykehus skal delta i kliniske studier i 2025, og at antall kliniske studier skal dobles fram mot 2025, sier forskningssjefen.

Målet med kliniske studier, eller utprøvende behandling, er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.
- Vi ønsker at flere av våre pasienter skal kunne delta i kliniske studier, slik at de kan få tilgang til den nyeste og mest avanserte behandlingen før den er allment tilgjengelig, sier Ghanima.

Tildeling av forskningsmidler fra forskningsstiftelsen

Alle gaver fra privatpersoner og firmaer til Sykehuset Østfold forskningsstiftelse, går uavkortet til forskning ved Sykehuset Østfold. I år har forskningsstiftelsen valgt to viktige forskningsprosjekter som får tildelt forskningsmidler.

Elisabeth Fundingsrud, jordmor i kvinneklinikken sø​kte om midler til prosjektet:

«Fostervann, er det bare badevann?»

Tema er inspirert av observasjoner gjennom mange år som jordmødre. Studien er jordmors observasjoner av fostervannskvaliteter under fødsel sett i sammenheng med neonatalt utfall målt i Apgar score. Formålet med studien er å identifisere hvordan fostrene mestrer belastning under fødselsarbeidet og om fostervannets kvaliteter har en viss innvirkning på fosterets evne til å takle den belastningen som fødselsarbeidet er. Prosjektet ligger under et av stiftelsens satsningsområder. Det er ikke funnet lignende studier og Elisabeth med kolleger ved klinikken ønsker derfor å se på denne problematikken selv.

Fundingsrud tildeles 80 000 kroner som skal dekke 20 prosent stilling i 6 måneder.

Elisabeth Fundingsrud og Mona Ruud Woldmo

Elisabeth Fundingsrud (til høyre) vil fortsette forskningen sammen med kollega Mona Ruud Woldmo.

​Tor Morten Kvam, overlege og PhD kandidat på DPS Nordre Østfold søkte om midler til prosjektet:

«MDMA-assistert psykoterapi hos deltakere med alvorlig depressiv lidelse.»

MDMA gir økt tilgang på følelser uten at de oppleves som overveldende, redusert angst uten følelsesmessig nummenhet og reduksjon av de psykologiske forsvarsverkene uten at deltakeren mister kontrollen, noe som samlet gir gunstige forhold for å drive psykoterapi, nemlig få nye perspektiv på mellommenneskelige forhold, bearbeide utfordrende livsopplevelser og reparere tilknytningsskader. Virkningsmekanismen er imidlertid ikke fullstendig kartlagt.

Det er et spennende prosjekt med mål om å bedre kunne forstå effekten av MDMA-assistert psykoterapi ved alvorlig depresjon, og dermed kunne bidra til utvikling av en ny behandlingsmetode ved denne sykdommen.

Tor Morten Kvam tildeles 70 000 kroner til dekning av apotekutgifter.

Her kan du lese mer om forskningsstiftelsen
Støtt oss – Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse (soforsk.no)

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no