Viktig dialog med pasienter

- En digital løsning åpner for både tryggere og raskere dialog med pasientene våre, sier klinikksjef Andreas Joner i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 10.10.2022
Sist oppdatert 24.11.2022
Andreas Joner
Klinikksjef Andreas Joner
Sykehuset Østfold har tatt i bruk CheckWare som er en løsning for elektronisk utfylling, behandling og overføring av viktig klinisk informasjon til elektronisk pasientjournal. Helt konkret skjer det ved at spørre- og kartleggingsskjema nå kan fylles ut i ro og mak hjemme før pasienten kommer til oss. 

Løsningen gir sikker pålogging, tilgangsstyring til pasient- og resultatdata og kan brukes til egenkartlegging og selvutfylling for pasienter.
- Alle poliklinikkene i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har nå tatt i bruk verktøyet, og vi skal også innlemme døgnområdene, sier Joner.

Raskere behandling

Når pasienter henvises til psykisk helsevern, gjøres en bred kartlegging av pasientens situasjon. 
- Skjemaet generer en rapport i pasientens journal slik at behandler kan starte med tilrettelegging av behandling før et fysisk møte med pasienten. Det betyr at behandlingen kan starte raskere, sier klinikksjefen.

Bedre kunnskap

I første omgang er det kartlegging når pasienten henvises til sykehuset, CheckWare brukes til. 
- Men planen er å innføre en digital oppfølging av pasienten etter en viss tids behandling. Konkrete tilbakemeldinger fra pasientene vil gi oss viktig kunnskap om hvilke pasienter vi klarer å hjelpe på en god måte, og hvordan vi kan bli bedre, sier han.

Verdensdagen

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse, og klinikksjefen er glad for at psykisk helse får stor oppmerksomhet.
- Vi vet at psykisk uhelse er noe svært mange er berørt av, både de som selv trenger behandling og de pårørende. Åpenhet rundt dette er viktig og gjøre det lettere å be om hjelp, sier han.