Viktig del av behandlingen

Gratulerer med dagen til de kliniske ernæringsfysiologene våre, som bidrar med viktig ernæringsbehandling til pasienter med mange ulike utfordringer og diagnoser. 1. september feires kliniske ernæringsfysiologers dag over hele landet.

Publisert 01.09.2021
Kliniske ernæringsfysiologer i SØ
Tre av sykehusets kliniske ernæringsfysiologer. Fra v. Christina Huse Jøssund, Maren Skarvøy og Mari Elise Aaby.

​​Vet du hvilke oppgaver en klinisk ernæringsfysiolog har?

​I Sykehuset Østfold bistår kliniske ernæringsfysiologer innenfor​ ulike fagområder både i somatikk og psykisk helsvern.

​Som autorisert helsepersonell er kliniske ernæringsfysiologer utdannet til å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander. 

- Riktig ernæring fører til færre komplikasjoner, bedre motstand mot infeksjoner, færre liggedøgn, mindre reinnleggelser og bedre livskvalitet, sier klinisk ernæringsfysiolog Christina Huse Jøssund i Sykehuset Østfold.

Alle skal vurderes

Alle pasienter skal vurderes for ernæringsmessig risiko når de legges inn i sykehuset. Nasjonalt råd for ernæring anslår at hver tredje pasient i norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring. Hensikten med ernæringsscreening i sykehuset, er å identifisere underernærte pasienter og pasienter i ernæringsmessig risiko, slik at ernæringsbehandling kan settes i gang parallelt med annen medisinsk behandling.

- Når alle pasienter ernæringsscreenes , blir det mye enklere å avdekke hvilke pasienter som bør få målrettet ernæringsbehandling. Og det er ikke bare undervektige som er i faresone. Overvektige kan også være i faresonen, sier Jøssund.

Bistår ulike fagområder​​

De kliniske ernæringsfysiologene behandler blant annet underernæring som følge av sykdom, alder eller spisevegring, gir kostveiledning ved diabetes, lungesykdommer, kreft og kirurgi, og ved andre ulike ernæringsutfordringer. Yrkesgruppen behandler både polikliniske og inneliggende pasienter.

​​- Blant inneliggende pasienter i sykehus vet vi at spesielt underernæring er et stort problem. God kunnskap om ernæringsbehandling, mattilbudet, medisinsk ernæringsbehandling som næringdrikker og sondeløsninger, samt intravenøs ernæring, er viktig for å kunne gi pasientene en helhetlig, sier klinisk ernæringsfysiolog ​Mari Elise Aaby.