Viktig at uønskede hendelser som skjer under operasjoner analyseres

Leger fra kirurgisk avdeling i Sykehuset Østfold og gastrokirurgisk avdeling i Oslo universitetssykehus har sammen med internasjonale kollegaer gjennomført en detaljert analyse av eksisterende klassifiseringer av uønskede hendelser som skjer under en operasjon.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 17.04.2024
En person som jobber på et kretskort
Det er kjent sammenheng mellom intraoperative og postoperative komplikasjoner. (Illustrasjonsbilde)

Artikkelen “Severity Grading Systems for Intraoperative Adverse Events. A Systematic Review of the Literature and Citation Analysis” ble publisert i det høyt respekterte tidsskriftet «Annals of Surgery» i november i fjor.

En mann i grønn skjorte
Airazat Kazaryan

- Det langsiktige målet med studien er å minske kirurgiske komplikasjoner ved å presentere eksisterende verktøy for å klassifisere uønskede hendelser som kan skje under operasjoner, sier Airazat Kazaryan, legespesialist i Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus.

Det er kjent sammenheng mellom intraoperative, som vel si uønskede hendelser som skjer under operasjoner, og postoperative komplikasjoner, som vil si komplikasjoner etter operasjoner.

En banebrytende publikasjon av Richard Satava fra 2005 forsøkte å klassifisere kirurgiske feil («surgical errors»).
- Basert på denne tilnærmingen utviklet Bjørn Edwin, Bård Røsok og jeg i 2013 «Oslo Classification of Intraoperative Unfavourable Incidents» hvor vi fokuserte på analyse og vurdering av intraoperative hendelser. Før dette klassifiserte man bare postoperative hendelser, sier Kazaryan.

Ønsker én klassifisering

I artikkelen som er publisert i Annals of Surgery, beskriver forskerne totalt 7 klassifiseringer for å registrere intraoperative uønskede hendelser. Artikkelen har belyst fordeler og ulemper med hver enkel klassifisering. Den viser at «Oslo Classification of Intraoperative Unfavourable Incidents» fortsatt er den mest brukte og siterte klassifisering av intraoperative uønskede hendelser.

- Dette er en stor ære for det norske kirurgiske miljøet, sier Kazaryan.

Artikkelen har detaljert omtalt alle eksisterende klassifiseringer uten å prioritere noen av dem.
- Imidlertid poengterer vi at utvikling av én klassifisering som kan inkorporere den samlede erfaringen, vil kunne bidra til at kirurgene og forskere fra forskjellige land vil kunne snakke samme språk når de presenterer egne pasienter, sier han.

Artikkelen viser at på tross av økende rapportering av intraoperative hendelser, er det fortsatt lang vei til at det er blitt standard i kirurgiske studier.

- Dette er i kontrast til rapportering av postoperative komplikasjoner som er blitt standard nå, sier han.

Forskningsgruppen

Forskningsgruppe som står bak artikkelen inkluderer hele 17 forfattere fra Europe og Nord-Amerika. Forskningsgruppen ble presentert av kirurger fra verdens ledende institusjoner, blant annet Massachusetts General Hospital (Boston, USA), Cleveland Clinic Foundation (Cleveland, USA), Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, USA). Professor Giovanni Enrico Cacciamani fra University of Southern California er initiativtaker av prosjektet.

Norge er representert med professor Bjørn Edwin fra Oslo universitetssykehus og legespesialist Airazat Kazaryan fra Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus.

Denne gruppen er kjerne til ICARUS (Intraoperative Complications Assessment and Reporting with Universal Standard) konsept, som ble etablert in 2022.

Viktig analyse

Artikkelen i “Annals of Surgery” analyserer eksisterende klassifiseringer av intraoperative hendelser. Den avslører fordeler og ulemper med hver klassifisering og viser at den norske klassifiseringen utviklet i 2013 fortsatt er mest brukt og sitert i kliniske studier.

Kazaryan håper artikkelen vil bidra til mer systematisert analyse av intraoperative uønskede hendelser i kirurgi.

- En mer systematisert analyse av uønskede hendelser som skjer under operasjoner, vil også bidra til forebygging av postoperative komplikasjoner og således forbedre tryggheten og kvaliteten på kirurgisk behandling, sier han.

Les artikkelen her:

Severity Grading Systems for Intraoperative Adverse Events.... : Annals of Surgery (lww.com)

 

Andre artikler om dette temaet:

Den banebrytende artikkel om gradering av kirurgiske feil fra 2005 kan leses her:

Identification and reduction of surgical error using simulation: Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies: Vol 14, No 4-5 (tandfonline.com)

 

Den norske pionerartikkelen fra 2013 om Oslo Classification of Intraoperative Unfavourable Incidents kan leses her:

Morbidity Assessment in Surgery: Refinement Proposal Based on a Concept of Perioperative Adverse Events - PMC (nih.gov)

 

En mann med et smil
Professor Bjørn Edwin fra Oslo universitetssykehus representerer Norge i den internasjonale forskningsgruppen, sammen med  legespesialist Airazat Kazaryan fra Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus.