Vi må klare å snu trenden

Sykehuset Østfold legger nå fram et dårligere økonomisk resultat for styret enn for en måned siden. – Vi må ha fullt fokus på å redusere kostnadene hvis vi skal få mulighet til å bygge ut sykehuset, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 02.11.2022
Sist oppdatert 26.01.2023
Hege Gjessing
Administrerende direktør Hege Gjessing

Mandag 7. november legges månedsrapporten for september fram på styremøtet. Sykehuset Østfold har per september et økonomisk resultat som er 152,9 millioner kroner dårligere enn budsjett. I september isolert var det et negativt budsjettavvik på 42,7 millioner kroner.

- Vi har satt inn en rekke tiltak for å bedre det økonomiske resultatet, men det vil ta noe tid før vi ser effekten av dem. Vi håper å se en større effekt av tiltakene når månedsrapporten for oktober kommer, sier Gjessing.

Må ha egenkapital

Sykehuset er i full gang med å planlegge et nytt somatikkbygg og strålebygg. Et nytt somatikkbygg har fortsatt planlagt oppstart i 2026. Oppstart strålebygg på Kalnes er foreløpig forskjøvet til 2028.

- Vi har et stort behov for å øke sykehusets kapasitet, og vi fortsetter planleggingen. Men for å kunne bygge ut sykehuset, må vi ha spart opp en egenkapital. Vi får låne to tredjedeler, men må dekke en tredjedel selv, sier hun.

For å sikre utbyggingen på Kalnes, budsjetterte sykehuset med et overskudd på 20 millioner i 2022. Resultatet som legges fram for styret, er langt dårligere.​

Må tilpasse bemanningen

For september alene er det et negativt avvik på 42,7 millioner kroner. Av dette utgjør bemanningskostnader mer enn 35 millioner kroner, hvorav ekstern innleie utgjør 3,2 millioner kroner. Negativt avvik på lønn i september består hovedsakelig av høyere forbruk av bemanning enn budsjettert i de største klinikkene. Det betyr at det har vært flere medarbeidere på jobb enn budsjettert.

I styremøtet 27. september la sykehuset fram en tiltakspakke for å redusere kostnadene. Et av oppdragene alle avdelinger har fått, er at de må tilpasse bemanningen til budsjettert nivå for 2022. Bruk av innleie, overtid og forskjøvet tid må vurderes nøye før igangsetting.

- Jeg vet at dette er utfordrende med det høye belegget sykehuset har, men det er helt nødvendig hvis vi skal klare å nå målet med å få et større sykehus, sier hun.​