Vi gleder oss!

Nå nærmer det seg åpning av ny sengepost i Sykehuset Østfold Kalnes, og det var en entusiastisk gjeng med nyansatte sykepleiere og helsefagarbeidere som var på befaring i de nye lokalene forrige uke.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 28.10.2022
Sist oppdatert 24.11.2022
Befaring i ny sengepost
Det var stort oppmøte da nyansatte fikk mulighet til å bli med på befaring.

- Det er veldig spennende å få være med på å utvikle og forme et helt nytt konsept i sykehuset, sier sykepleier Malin Andreassen.

Hun er en av 19 nyansatte sykepleiere som snart er klare til å ta imot pasienter innen akuttgeriatri og akuttmedisin i det helt nye døgnområdet. I tillegg er det ansatt 14 helsefagarbeidere.

- Bemanningen er så og si helt på plass. Vi mangler kun to sykepleiere og én helsesekretær. Nå gleder vi oss til å åpne. Dette er en unik sjanse til å prøve ut noe helt nytt, sier assisterende seksjonsleder Romy Christensen.

Snart klart

Døgnområde 11 akuttmedisin skal åpne før jul i år. Det er fortsatt noe bygningsarbeid som gjenstår, men de nyansatte medarbeiderne får et godt inntrykk av hvordan døgnområdet vil fungere. Rommene er malt i hvitt, med fondvegger i grønt og aubergine.

Pasientsignal og medisinsk gass og luft er installert på pasientrommene, og dører settes på plass.

Stine Johnsen

Stine Johnsen

Bred kompetanse

Døgnområdet har totalt 18 sengeplasser, fordelt mellom akuttgeriatriske pasienter, akuttmedisinske pasienter og andre komplekse pasientgrupper.

- Antallet pasienter med mer krevende pleie- og behandlingsbehov øker, flere og flere av disse pasientene er eldre. Døgnområde 11 skal avlaste klinikk for medisin ved å gi økt sengekapasitet. Vi ønsker at akuttgeriatri og akuttmedisin skal samarbeide tett om pasientene, samtidig som vi skal prøve ut nye prosesser sammen med medarbeiderne, og rundt pasientlogistikk og pasientbehandling, sier seksjonsleder Stine Johnsen.

Både sykepleierne og helsefagarbeiderne vil få kompetanse både innen akuttgeriatri og akuttmedisin.
- Vi skal bygge opp kompetansen til medarbeiderne våre, slik at de blir trygge i jobben sin og kan behandle pasienten på en sikker måte, sier hun.

13 skop

Den nye sengeposten i 2. etasje ligger i grønn sone på Kalnes. Rommene som tidligere har vært kontorer og undervisningsrom, er bygget om til åtte tosengsrom og to enkeltrom, fordelt på to tun. 13 av sengene vil være utstyrt med skop (pasientmonitor) hvor skjermer viser kontinuerlig pasientinformasjon.
- Pasientene som vil komme hit, vil ofte ha komplekse akutte lidelser, og skop gir oss en bedre mulighet til å overvåke dem, sier Christensen.

Ny turnus

I det nye døgnområdet vil det være tredelt turnus i ukedager. I helgene er det planlagt med todelt turnus med 12,5 timers vakter. Det legges inn 60 minutters pause og en halvtimes spisepause i løpet av vakten.
- Jeg tror det vil fungere godt med lengre vakter, og vi får mulighet til å følge opp pasienter tettere, sier sykepleier Jostein Skaar.

Pilotprosjekt

Den nye helgeturnusen er et pilotprosjekt. I en vanlig turnus i sykehuset, jobber sykepleierne og helsefagarbeiderne hver tredje helg. I den nye sengeposten vil sykepleierne og helsefagarbeiderne jobbe hver fjerde helg, pluss to helger i løpet av året.
- Lederne her er tydelige på at de ønsker tilbakemeldinger på hvordan vaktordningen fungerer. Det blir spennende å prøve ut en ny arbeidsform, sier Andreassen.

Jostein Skaar og Malin Andreassen

Jostein Skaar og Malin Andreassen er to av de nyutdannede sykepleierne som er ansatt.

Resepsjonen døgn 11

Prosjektleder Emad Babawat viser fram den lukkede resepsjonen som kan brukes som arbeidsstasjon på kvelden.