Vær obs når du gjør rent

- Mitt råd er ikke at vi skal slutte å gjøre rent, men at vi bør være mer oppmerksomme på bruken av renholdsmidler. Ofte er rent vann godt nok, sier Øistein Svanes, spesialist i lungesykdommer i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 24.03.2023
Øistein Svanes
Lungelege Øistein Svanes har sett på hvordan rengjøring påvirker lungehelsen.

Øistein Svanes fullførte sin doktorgrad 20. januar i år med avhandlingen "Cleaning at work and at home as related to lung health". Disputeringen foregikk ved Universitetet i Bergen.

I sin doktoravhandling har Svanes har sett på hvordan rengjøring påvirker lungehelsen.
- Renhold er en vanlig dagligdags aktivitet; enten ved at man jobber som renholder eller at man gjør rent i eget hjem. Og både de som jobber som renholdere og de som gjør rent hjemme, blir utsatt for rengjøringskjemikalier og desinfeksjonsmidler. Dette er stoffer som kan være potensielt skadelige for luftveiene og kan være årsak til luftveissykdom, sier Svanes.

Langtidseffekter

Hovedformålet med avhandlingen var å studere kort –og langtidseffekter av eksponering for renholdsmidler på luftveishelse. Svanes har tatt utgangspunkt i tre store internasjonale studier. Avhandlingen konsentrerer seg om funn som er gjort hos kvinner. Årsaken er at av deltagerne i studiene som har svart at de jobber/har jobbet som renholdere, er det absolutt flest kvinner. Det er også en mye større andel kvinner enn menn som sier de har ansvar for rengjøring hjemme.

- Økt risiko for astma og luftveissymptomer hos både yrkesrenholdere og de som gjør rent eget hjem har blitt beskrevet i flere studier. Men, langtidseffekter av renholdsmidler på lungehelse har vært lite studert, sier han.

Avhandlingen undersøker om renhold/ renholdsmidler er forbundet med kort -og langtidseffekter på luftveishelse, hvilken effekt hendelser tidlig i livet har, og om mors eksponering kan påvirke hennes barns luftveishelse.

- Vi fant at kvinner som hadde jobbet som renholdere hadde mer astma og luftveisplager og raskere fall i lungefunksjon, og deres barn hadde høyere risiko for barneastma og astmasymptomer før ti års alder. Raskere fall i lungefunksjon ble også funnet hos kvinner som hadde ansvar for renhold hjemme, sier han.

Vær forsiktig med sprayen

Resultatene av doktorarbeidet styrker vesentlig kunnskapsgrunnlaget for å redusere eksponering for rengjøringskjemikalier og desinfeksjonsmidler.

Svanes påpeker at det har blitt en mye større bevissthet rundt bruk av renholdsmidler de siste årene, spesielt blant yrkesrenholdere.
- I følge renholdsarbeidere, holder det lenge å bruke vann og mikrofiberklut til det meste av rengjøringen, sier Svanes.

Lungelegen poengterer at renholdsmidler i sprayform, er det vi bør være ekstra forsiktig med.
- Hvis du skal bruke rengjøringsmiddel i sprayform, er det lurt å spraye direkte på en klut i stedet for ut i fri luft. Innholdet i sprayflasken er ikke ment å puste inn, sier han.

Her kan du lese doktorgradsavhandlingen ​​