Vellykket øvelse i nytt sykehus

I går gikk alarmen i Sykehuset Østfold; et fly hadde styrtet ved Rygge flyplass. I løpet av én time var 49 kritisk skadde pasienter fraktet med ambulanser til behandling i det nye sykehuset på Kalnes. – Det er ingen tvil om at sykehuset har kapasitet til å håndtere en slik katastrofe, sier beredskapssjef Bo Skauen.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 14.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
En mann i gul vest og hjelm som går på grusvei med folk som sitter på bakken

​Klokken 10.40 i går gikk varselet ut internt i sykehuset; sykehuset var satt i rød beredskap. Denne høyeste beredskapen iverksettes når en større ulykke eller katastrofe har inntruffet, og de ordinære ressursene i sykehuset ikke strekker til. Medarbeidere på frivakt kan da bli innkalt via telefon og sms.

- Vi fikk prøvd ut hvor lang tid det tar å varsle 3800 medarbeidere, vi sendte ambulanser fra hele fylket til skadestedet og testet ut hvordan kapasiteten i akuttmottak og operasjonsstuer er i en slik ekstrem situasjon. Vi er veldig fornøyde med hvordan sykehusmedarbeiderne taklet situasjonen. Og ikke minst, ga dette en oversikt over hva vi kan forbedre, sier Skauen.F.v. Bo Skauen, Konstance Hagene og Stein Kristian Helgesen

 

Samarbeid mellom etater

15 ambulanser fra hele fylket kjørte raskt til skadestedet hvor flyet hadde styrtet i et boligfelt. Sammen med politi og brannvesen skulle de få oversikt over et stort område med mange skadde personer.
- De som var på skadestedet gjorde en heroisk innsats, både nødetatene, de som spilte skadde og de frivillige fra Røde Kors, sier øvingsleder Stein Kristian Helgesen som til daglig er assisterende seksjonsleder, ambulanse seksjon Moss.

Han poengterer hvor viktig det er at nødetatene i Østfold har god kjennskap til hverandre.
- Det er helt vesentlig at vi har et godt samarbeid med de andre nødetatene i slike situasjoner. Mye fungerte veldig godt, men vi hadde også noen utfordringer. Dette vil vi jobbe videre med, sier han.

Godt planlagt

Øvelsen FlyEx16 har vært planlagt i lang tid. Hver enhet i sykehuset har ført opp egne øvingsmål for øvelsen.
- Øvelsen vil evalueres nøye. I første omgang vil vi se om de ulike avdelingene har nådd øvingsmålene sine. Under øvelsen var det også mange avdelinger som oppdaget flere forbedringsområder som de kommer til å jobbe videre med internt. Så dette har vært svært nyttig, sier Konstance Hagene som er prosjektleder for øvelsen og beredskapsrådgiver.

Mange frivillige

Et stort antall markører/ «pasienter» var med på å gjøre gjennomføringen av øvelsen så realistisk som mulig. I tillegg stilte frivillige også opp for å spille pårørende. Disse ble tatt hånd om i et eget pårørendesenter i sykehuset.
- At en slik øvelse blir så realistisk som mulig, er nødvendig for at vi skal sikre at vi er i stand til å ta hånd om de som er kritisk skadde og samtidig ta vare på de pårørende. Vi er veldig takknemlige for at så mange frivillige ville bidra, sier Bo Skauen.

 

Bilder fra øvelsen FlyEx16 15. september 2016. Foto: Erik Lerbæk