Velkommen til Småbarnsdagene i Østfold

14. og 15. mars er det klart for det årlige fagseminaret hvor små barns psykiske helse blir satt på dagsorden. Jobber du med barn opp til seks år, enten i kommune eller i sykehus, er dette et seminar du bør melde deg på.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 23.01.2018
Illustrasjonsbilde Småbarnsdagene
Hvordan kan vi samarbeide best for å hjelpe sårbare barn og deres familier?

​Småbarnsdagene i Østfold er en felles møtearena for å få faglig fordypning i temaer knyttet til de yngste barna og deres utvikling. Målgruppen er ansatte i barnehage, førskolelærere, barnevernspedagoger, spesialpedagoger, jordmødre, helsesøstre, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, leger og psykologer.

Hovedtema for årets fagseminar er samhandling og tverretatlig samarbeid for å hjelpe sårbare barn og deres familier tidlig i livet.

Her finner du programmet og påmelding

Fagseminaret arrangeres av Fylkesmannen i Østfold, Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). Seminaret holdes i Litteraturhuset i Fredrikstad.