Barnas bestevenn på Sykehuset Østfold har flyttet inn - velkommen til oss, Kallus!

Mandag 4. mars var det duket for innflytningsfest for Kallus. Kallus, som er en stor maskot i bjørneform, flyttet inn på Sykehuset Østfold, og er et levende verktøy for helsepersonell i møte med barn på sykehuset.

Jeanette Høydahl
Publisert 05.03.2024
En person som holder en bamse

Kallus ankom som festens midtpunkt i en ambulanse til uteområdet på barne- og ungdomsklinikken på Kalnes mandag formiddag. Der ble han jublet frem av barn i sykehuset, elever fra 1. klasse på Grålum barneskole, Sykehusklovnene og sykehusets medarbeidere som hadde møtt opp for å være med på festen. Han danset seg bort til Helge Stene-Johansen, konstituert administrerende direktør, og Eirin Paulsen, klinikksjef på kvinne-barn klinikken som ønsket Kallus velkommen til sykehuset som ny medarbeider.   

- Hjertelig velkommen som medarbeider på Sykehuset Østfold, det gleder meg veldig at du vil jobbe her på sykehuset. Her får du ditt eget adgangskort, sa konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen og festet kortet på Kallus før han deretter fikk en god high-five fra maskoten.

En gruppe mennesker som står ved siden av en person i et bjørneklær
Kallus ble ønsket velkommen av Helge Stene-Johansen, konstituert administrerende direktør på Sykehuset Østfold. Christian Lunde-Hanssen, psykologspesialist Sykehuset Østfold takket på vegne av Kallus.

Psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen kunne fortelle til barna at Kallus gledet seg til å bli kjent med hele gjengen av superhelter som jobber i sykehuset vårt. Elevene fra 1. førsteklasse på Grålum barneskole fremførte en sang med dans til Kallus laget av Brita Holme, lærer på barne- og ungdomsklinikken.  
 

Kallus – en ny måte å møte barna på 

Flere sykehus i Norge har tatt i bruk maskoter for å fremme samarbeid og ivaretagelse av de yngste barna, som for eksempel Rasmus på Riksen (OUS), Hippo på Nordlandssykehuset, Kompis på Sykehuset i Vestfold og Gusse Grevling på St. Olavs Hospital.   

- Kallus skal være alle barns bestevenn når de kommer til Sykehuset Østfold, og blir et viktig og levende verktøy i møte med barn som trenger ekstra støtte og omsorg på sykehuset. Kallus kan være både pasient og helsepersonellets hjelper tilpasset barnas behov i ulike situasjoner, og vi gleder oss til å ta ham i bruk på sykehuset, sier Christian Lunde-Hanssen. 

Eget forbedringsprosjekt

Sykehuset er med Kallus deltakende i et forbedringsprosjekt i Ytre Oslofjord-programmet.Med prosjektet ønsker sykehuset å bruke nasjonale og internasjonale erfaringer til å lage mer pedagogiske og psykologiske tiltak rettet mot de yngste barna. Prosjektet har fått med flere sentrale støttespillere, som Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP), Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Øst (RVTS) og Sykehusbarna. I prosjektet og arbeidet med implementeringen av Kallus fortsetter sykehuset å utvikle medarbeidere med den fremste kompetansen på å ivareta barn på sykehus. Sykehuset Østfold er med Kallus deltakende i et forbedringsprosjekt i Ytre Oslofjord-programmet. Med prosjektet ønsker sykehuset å bruke nasjonale og internasjonale erfaringer til å lage mer pedagogiske og psykologiske tiltak rettet mot de yngste barna. Prosjektet har fått med flere sentrale støttespillere, som Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP), Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Øst (RVTS) og Sykehusbarna. I prosjektet og arbeidet med implementeringen av Kallus fortsetter sykehuset å utvikle medarbeidere med den fremste kompetansen på å ivareta barn på sykehus.   

Kallus skal ivareta barn og støtte samarbeidet mellom helsepersonell og barn  

 Kallus hadde litt vondt magen da han kom til festen, og psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen fikk derfor hjelp av Herman Sundet Ruud, bioingeniør i Sykehuset Østfold, til å utføre en blodprøve på Kallus. Slik fikk han demonstrert hvordan en maskot fungerer som støtteverktøy i praksis. Kallus har også ulike finesser som nesebor, åpning til PEG-sonde på magen og åpning i baken, slik at ulike undersøkelser og prosedyrer som for eksempel legging av sonde eller koloskopi-undersøkelse også kan vises. Barna fulgte med i spenning da blodprøven ble tatt, og til stor lettelse viste det seg at Kallus denne gangen heldigvis bare hadde sommerfugler i magen. Og alle barna var enige om at å ta blodprøver, det var hvert fall lett!   
 

På festen ble det servert pølser, boller og saft til barn i alle aldre. Medarbeidere fra operasjonsavdelingen, avdeling for bildediagnostikk og prehospital stilte på betjente stasjoner for bamsesykehus, slik at alle barn kunne få undersøkt kosebamsen sin og se inni ambulansen. Det ble gitt bedøvelse, sydd i bamseføtter, tatt røntgen av bamselunger og bandasjert bamsearmer, for å nevne noe.   

Velkommen til Sykehuset Østfold, Kallus! 

 

mange barn ville hilse på maskoten Kallus
Mange barn ville hilse på Kallus
Kallus med medarbeidere på sykehuset
Sykehusets medarbeidere stilte opp på stasjoner med bamsesykehus slik at alle barn kunne få undersøkt kosebamsen sin.
Kallus, sykehusets maskot
Sykehusklovnene møtte opp på innflyttingsfesten til Kallus og var med på feiringen.
En person og et barn ved et bord med en gruppe mennesker
Fagavdelingssykepleier Jørgen Andre Olsen fra anestesiseksjonen, operasjonsavdelingen sto på en av stasjonene for bamsesykehuset.