Velkommen til 50-årsjubileum!

Tirsdag 8. november er det klart for storstilt feiring i Sykehuset Østfold Kalnes. Preste- og samtaletjenesten i sykehuset fyller 50 år og alle som ønsker er velkomne til å bli med på feiringen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 01.11.2022
Torfinn Skarpaas
Hovedprest Torfinn Skarpaas

​​- Vi er stolte av å ha vært en del av sykehuset i så mange år, og vi er glad for at det er så mange som tar kontakt med oss. Vi får daglig ta del i glede og sorg, både i møter med pasienter og pårørende, og med medarbeidere i sykehuset, sier hovedprest Torfinn Skarpaas.

Preste- og samtaletjenesten i sykehuset består i dag av fem prester med bred erfaring og kompetanse. Sykehusprestene er daglig til stede på Kalnes og ukentlig i Moss og ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Og det er alltid en prest på vakt.

- Det er mange følelser i et sykehus. Noen er i krise, andre i sorg. Felles for de fleste er at de trenger noen å prate med, og i møtet med sykehusprestene kan de snakke om akkurat hva de ønsker, sier Skarpaas.
 
Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene. Sykehusprestene respekterer mennesker fra alle tros- og livssynssamfunn og formidler gjerne kontakt med representanter for et av disse.
- Vi er en tjeneste for alle, og vi er opptatt av å se hele mennesket, sier han.

I løpet av fem tiår har sykehusprestene hatt utallige møter med både pasienter, pårørende og medarbeidere. 
- Nå håper vi at mange vil delta på jubileumsfeiringen. Alle er hjertelig velkommen.

Program jubileum


Les mer om preste- og samtaletjenesten i sykehuset