Utvider hjerteavdelingen

Fra høsten åpnes et ekstra sengetun til hjerte- og lungepasienter i sykehuset på Kalnes. Ni ekstra senger betyr at sykehuset trenger flere medarbeidere.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 11.07.2017
Anette Siebenherz
Avdelingssjef Anette Siebenherz håper på mange søkere nå når avdelingen skal utvides.

​Sykehuset Østfold styres etter moderpostprinsippet. Det vil si at pasienter skal ligge på det sengeområdet de ut fra en medisinsk vurdering, tilhører. Erfaringene viser at innen enkelte fagområder har likevel mange pasienter fått sengeplass i et annet sengeområde enn der de medisinsk egentlig hører hjemme.

- Vi ser at enkelte fagområder er underdimensjonert i forhold til antall pasienter. Dette gjelder spesielt hjerte- og lungepasienter. Å utvide hjerteavdelingen med flere senger, styrker muligheten til å følge moderpostprinsippet, sier Anette Siebenherz, avdelingssjef for hjerteavdelingen.

Moderpostprinsippet

Med moderpostprinsippet menes at alle avdelinger og seksjoner til enhver tid mottar alle de pasienter som, etter medisinsk vurdering i akuttmottak, tilhører deres fagområde. Prinsippet kan avvikes når dette er til det beste for pasient, men dette skal kun skje unntaksvis.

 - Det er ingen tvil om det aller beste for pasienten er å ligge der hvor den spesifikke fagkompetansen er, der hvor sykepleierne har mer erfaring med pasienter med samme diagnose. Det gjør det enklere å følge pasienten tettere, også når legene innen dette fagområdet skal gå den daglige visitten. Tett oppfølging av riktige fagpersoner, kan også medføre at pasienten kan få reise hjem tidligere, sier Siebenherz.

Ønsker flere sykepleiere

Per i dag er det ikke pasienter i sengetunet som skal tas i bruk. Det betyr at sykehuset også ønsker flere medarbeidere.

- Full drift i et sengetun med ni senger, betyr at vi trenger 18 ekstra medarbeidere for å fylle opp turnus med både dag, kveld, natt og med helgevakter. Vi har derfor stillingsannonser ute, og vi håper det er mange sykepleiere som ønsker fast jobb hos oss, sier avdelingssjefen.

Sengetunet vil være organisert i hjerteavdelingen. Av de ni sengene vil seks senger være til hjertepasienter og tre til lungepasienter.

Her finner du stillingsannonsen