Utvider føden

- Vi får mange forespørsler fra kvinner både i og utenfor Østfold som ønsker å føde i det nye sykehuset. Vi er glade for at vi nå kan utvide føde-barsel med ekstra pasientrom på Kalnes, sier klinikksjef Eirin Paulsen i kvinneklinikken.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 13.01.2017
Sist oppdatert 16.01.2017
En gruppe mennesker som går gjennom en gang
Føde-barsel på Kalnes utvider med flere pasientrom.
Romslige fødestuer med teknisk utstyr til å overvåke mor og barn om det skulle bli nødvendig, badekar og lystgass, gjør det attraktivt å føde i Østfold. I perioder har det vært helt fullt i avdelingen.
​- Med ni fødestuer har vi, og har hatt, god kapasitet til å ta i mot fødende, men vi har hatt behov for flere rom som kan brukes av kvinner som ligger inne til observasjon før fødsel, og også barselrom som brukes etter fødsel. Dette løses med utvidelsen av antall pasientrom, sier Paulsen.
Eirin Paulsen

Avdelingen overtar de ekstra rommene i mars. Det vil være behov for noen justeringer, men rommene vil være i full drift så raskt som mulig.

Fødetilbudet på Kalnes

Stortinget har bestemt, i tråd med WHO sine anbefalinger, at norske kvinner skal ha et differensiert fødetilbud. Det betyr at fødetilbudet er tilpasset den enkelte kvinnes antatte behov for omsorg og oppfølging under fødselen.   

I sykehuset i Fredrikstad ble det differensierte fødetilbudet gitt ved at fødende ble fordelt mellom tre seksjoner i tre etasjer med tre ulike tilbud. Det var med andre ord ulik mulighet til å overvåke fødselen og til å assistere medisinsk på de tre seksjonene fordi fødestuene var ulikt utstyrt. Om man underveis i fødselen vurderte at det var behov for mer overvåkning eller assistanse, eller om kvinnen skulle ønske smertelindrende epidural, måtte kvinnen fysisk flyttes til en annen etasje.

På Kalnes er alle fødestuer utstyrt med teknisk utstyr til å overvåke mor og barn om det skulle bli nødvendig.
- Vi har investert i moderne utstyr for overvåkning av barnet under fødselen, såkalt sentralisert fosterovervåkning. Det innebærer at overvåkning av barnets hjertelyd overføres direkte til vaktsentralen i tillegg til å vises på fødestuen.

Er det ikke behov for avansert overvåkning under fødselen, vil utstyret ikke bli tatt i bruk.
- Vi ønsker normale fødsler, og medisinsk assistanse kun når det er nødvendig. Med dagens levekår og svangerskapsoppfølging ligger forholdene godt til rette for at de fleste av de 3000 fødslene som skjer hvert år i Østfold, kan skje på en naturlig måte, sier Paulsen.

Endringer i klinikk for kirurgi

Utvidelsen av føde-barsel på Kalnes, er mulig fordi det gjøres endringer i klinikk for kirurgi. De ekstra sengene ligger i døgnområde 5, i umiddelbar nærhet til føde-barsel.

​- Alle avdelinger i sykehuset har vært nødt til å komme med forslag til sparetiltak. For klinikk for kirurgi består tiltaket i at vi går ned på antall senger. Flere behandlinger poliklinisk eller som dagkirurgi, gjør at færre pasienter behøver å bli innlagt. I tillegg har liggetiden gått ned de siste månedene, så vi vurderer at dette er et forsvarlig tiltak, sier Tore Krogstad, klinikksjef i klinikk for kirurgi.
Tore Krogstad