Utsetter godkjenning

Siden siste forprosjektrapport inneholder en annen byggløsning enn tidligere, ønsker styret i Sykehuset Østfold en ny og oppdatert økonomisk risikoanalyse samt risikovurdering av utbygging av akuttmottak med MR, før de godkjenner den nye forprosjektrapporten.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 03.02.2023
Inngang akuttmottak Sykehuset Østfold Kalnes
Akuttmottaket på Kalnes har stort behov for mer areal.

I styremøtet 23. januar godkjente først styret i sykehuset den nye forprosjektrapporten for utvidelse av akuttmottaket og etablering av en ny MR på Kalnes.

Det har i etterkant av styremøtet vært en dialog med Helse Sør-Øst, og styret har nå endret sitt vedtak.

Fra to til ett bygg

Sykehuset Østfold har tidligere fått godkjent forprosjektrapport fra Helse Sør-Øst som innebar utvidelse av  akuttmottaket og et separat tilbygg til en fjerde MR-maskin i sykehuset. Fordi byggeprisene har økt kraftig, ble byggprosjektene utsatt og gjenstand for ny vurdering.

Sykehuset kom opp med en ny løsning for utvidelse av akuttmottaket, som også kan løse utvidelse med en ny MR. Forslaget innebærer å bygge full underetasje i akuttmottakbygget. Dette er løsningen som nå er utredet og som sykehuset beskriver som det beste alternativet for utbygging i den nye forprosjektrapporten.

Blir noe utsatt

Styret i sykehuset støtter løsningen med utvidelse av akuttmottaket med ny MR i underetasjen.

Men styret mener det er hensiktsmessig at det utarbeides en ny usikkerhetsanalyse samt risikovurdering av utbyggingen, før styret i Sykehuset Østfold godkjenner ny forprosjektrapport.

Sykehuset Østfold vil først oversende saken til Helse Sør-Øst, når oppdatert forprosjektrapport er godkjent i styret.

Dette vil bety en noe utsatt styrebehandling i Helse Sør-Øst, som må gi klarsignal for at sykehuset kan gå videre med detaljplanleggingen.

- Jeg er lei for at prosjektet blir enda noe forsinket. Vi har et stort behov for mer areal til akuttmottaket, og for å øke MR-kapasiteten. Vi håper saken er klar til behandling på nytt i styret i sykehuset i løpet av mars, slik at saken kan sendes til Helse Sør-Øst for styrebehandling, sier administrerende direktør Hege Gjessing.​