Unikt tilbud til besteforeldre

Seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold har for tiende gang gjennomført gruppesamling for besteforeldre til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 16.03.2017
Gruppesamling for besteforeldre til barn med medfødt og ervervet funksjonsnedsettelse.
Fra v. student Karoline Eide, spesialsykepleier Inger Bøe Tangen, brukerrepresentant og bestemor Bjørg Gulliksen, familieterapeut Mia Marie Rafstedt, kursdeltakere og besteforeldre Anne Grethe Bolstad og Ragnhild Ryste. Foto: Sykehuset Østfold

​- Besteforeldre tilhører det som ofte er en glemt pårørendegruppe, påpeker familieterapeut Mia Marie Rafstedt i seksjon barnehabilitering (HABU).
- De har ikke så mange samlingspunkter, men har minst like stort behov for et tilbud når de får et annerledes barn i familien. Der både foreldre og søsken ofte fanges opp av tilbud, er det få tilsvarende møteplasser for besteforeldrene, sier hun.

Gjennom fire tirsdager har en liten gruppe besteforeldre vært samlet i barne- og ungdomshabiliteringens lokaler i Sarpsborgklinikken.

Felles forståelse

For Anne Grethe Bolstad og Ragnhild Ryste har det vært viktig å treffe de andre deltakerne som er i samme situasjon. Samtlige er besteforeldre til barn med medfødt og ervervet funksjonsnedsettelse i alderen 0 til 18 år.

- Det er ingen som kan forstå hvordan det er, uten å være i situasjonen selv. Nettopp derfor har det vært så fint å komme hit, og treffe de andre besteforeldrene. Målet var å møte forståelse, ikke sympati – og det oppnådde jeg, smiler Bolstad.

Med kun 6 deltakende besteforeldre, kom de tett på hverandre.

I likhet med de andre deltakerne har Bolstad delt både historier og opplevelser – og også tårer. For følelser har det vært mye av, og det er lov. Temaene har blant annet vært relasjoner, dele erfaringer, og besteforeldre som ressurs og også hvordan de kan ta vare på seg selv og sin egen helse.

- Vi opplever en veldig åpenhet og omsorg i møte med hverandre, og det er mange ting vi som gruppe har til felles og kan ha nytte av å dele, sier Rafstedt.
Alder på barnebarna, diagnose og graden av funksjonsnedsettelse er ulik, men fellesnevneren for deltakerne er likevel besteforeldrerollen.

Enestående

- Vi besteforeldre er jo en veldig ressurs. Ja, jeg vet nesten ikke hvordan de skulle klart seg uten oss, smiler Ragnhild Ryste og ler. Hun angrer ikke et sekund på at hun ble med. Gruppesamlingene har gitt mye.

Bjørg Gulliksen er bestemor til en helt spesiell gutt, og har i 17 år rukket å få en rekke erfaringer, og har gjentatte ganger møtt andre som har barnebarn med spesielle behov.

- Disse møtene betyr bare mer og mer, erklærer hun. Under besteforeldre-samlingene ved barne- og ungdomshabiliteringen deltok hun som brukerrepresentant i møte med deltakerne.
- Det å være besteforeldre er en kjempegave i seg selv, og for meg er det å bli mormor til et barn som er annerledes, en stor gave, sier Gulliksen.
Hun er likevel opptatt av at besteforeldre faller mellom to stoler og dermed på mange måter får dobbelt opp, både av glede og sorg, gjennom barn og barnebarn.

Familieperspektiv

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten har fått nye rettigheter, og nylig kom Helsedirektoratet med en ny veileder for pårørende.
Men barne- og ungdomshabiliteringen i Sykehuset Østfold har lenge hatt et familiefokus i arbeidet med barn og unge.

- Vi har tilbud til foreldre, søsken og besteforeldre. Og det siste er faktisk unikt. Bortsett fra på Frambu, er det ingen helseforetak som har så regelmessig tilbud til besteforeldre, sier Rafstedt stolt.

Gruppesamling for besteforeldre
  • ​Barne- og ungdomshabiliteringen har jevnlig tilbudet «Å være besteforeldre» som er gruppesamlinger for besteforeldre til barn med nedsatt funksjonsevne
  • Tilbudet som Sykehuset Østfold er alene om å tilby, ble nylig gjennomført for tiende gang
  • Tilbudet er i tråd med helsedirektoratets veileder og gis etter HABUs holdningsmodell i et familieperspektiv