Unik mulighet til å øve i ambulanse

Med en egen øvingsambulanse blir det fart på kompetanseutviklingen til medarbeiderne i Sykehuset Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen, Sykehuset Østfold
Publisert 14.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
En mann og en kvinne i en sykehusseng
Linn E. Ulvøy og Christian A. Kopperud i prehospital avdeling er allerede i gang med å bruke øvingsambulansen. Ved hjelp av en dukke koblet til datautstyr kan de trene på ulike sykdommer og skader.

​- Det å ha en slik bil i egen avdeling er nærmest litt revolusjonerende, sier fagkonsulent Yngve Haugen i prehospital avdeling.

Sammen med fagutvikler Linn Eik Ulvøy og Christian Aleksander Kopperud, er han svært fornøyd med øvingsambulansen som kom i Sykehuset Østfolds eie fra i sommer.  Yngve Haugen

Nå er verken øvingsbilen eller utstyret nytt og ukjent, for Norsk Luftambulanse har tilbudt rullerende øvingsambulanser siden 2004. Det spesielle er at prehospital avdeling i Sykehuset Østfold nå har sin egen.

- Det gir en kjempegevinst og vil løfte faget vårt til et nytt nivå. Vi har klare rammer for hvordan vi driver pasientbehandling, men med øvingsbilen kan vi bli enda bedre på den jobben vi gjør, og pasientsikkerheten øker.

 

Realistiske øvelser

- Norsk Luftambulanse skulle selge tre øvingsambulanser for en symbolsk sum på 30.000 kroner, og vi vant muligheten til å kjøpe den beste bilen, sier Haugen. Ambulansen har gått under 60.000 kilometer, og er fullt utstyrt med dukker og medisinskteknisk øvingsutstyr. Verdien ligger på rundt 1,5 millioner kroner.

Ved å sørge for at bilen står tørt og godt, regner Haugen med at bilen vil ha en varighet på 10-15 år til.
Målet er å gi 280 medarbeidere samt lærlinger et kompetanseløft.
- Til nå har vi kun brukt egne markører og "Anne-dukker" til øvelser, men heretter kan vi gjennomføre realistiske øvelser i kontrollerte omgivelser. Øvingsambulansen gir en unik opplevelse til de som skal øve, påpeker Haugen.
I første omgang er målet å løfte alle opp til et visst felles kompetansenivå.

 

Fortløpende oppfølging

Ved hjelp av en avansert pasientdukke i øvingsbilen som programmeres til å ha en konkret skade eller sykdom, kan medarbeiderne øve på spesifikke "caser". Dukken som koples til datautstyr reagerer på behandlingen den får, og vil også gi fortløpende resultater som kan følges via dataskjerm.

Med øvingsdukken simuleres situasjoner som gjør at deltakerne vil kunne føle på stresset, samtidig som det er mulig å stoppe opp underveis for å evaluere eller kommentere det som gjøres.
 
Det vil også være nyttig for medarbeiderne å se opptakene av seg selv i etterkant for å se hvordan de har arbeidet, og vurdere kommunikasjon både seg i mellom og med pasienten. Prioritering og hastegrad, behandling i ambulanse og vurdering av hvor pasienten skal sendes videre, er blant det som kan trenes på.

 - Vi kan øve på prosedyrene våre, teste lærlingene våre, og øvingsbilen er også verdifullt i forhold til for eksempel nytt utstyr og situasjoner vi sjelden kommer bort i, sier Haugen.