Unge overgripere må få hjelp

Opp mot 50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge utøves av en under 18 år. - Gir vi barn og unge med skadelig seksuell atferd riktig hjelp, kan vi forhindre at de begår nye overgrep, sier psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 13.02.2017
Ikon
Grafisk design: Eirik Pettersen
​Christian Lunde-Hanssen ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold, har den siste tiden samarbeidet med instanser i Norge, som i flere år har jobbet med forebygging og behandling av barn og unge med skadelige seksuell atferd. Forskning viser at selv om konsekvenser og sanksjoner har en viktig funksjon for å forebygge overgrep, så er det ikke tilstrekkelig.
Christian Lunde-Hanssen

- I mitt arbeid med forebygging og behandling av barn og unge, har jeg ennå ikke møtt et monster. Jeg har møtt barn og ungdom som har utført seksuelle handlinger som har vært skadelige både for dem selv og andre, men jeg har ikke opplevd at noen av guttene eller jentene har utført handlinger med en bevisst vilje for å skade, sier han.

Nasjonal konferanse i Østfold

Lunde-Hanssen er en av initiativtakerne til en to dagers konferanse som skal holdes i Fredrikstad i mai. Sammen med Høgskolen i Østfold, Konfliktrådet, Fylkesmannen i Østfold og Redd Barna, inviterer Sykehuset Østfold alle som har ungdom, eller som jobber med barn og ungdom, til å lære mer om dette vanskelige temaet.

- Når barn og unge forgriper seg på barn, så er det en stor mulighet for at det kan skje igjen. Vi må hjelpe dem ut av et slikt mønster. Gjennom manglende forståelse og en gradvis forskyvning av grenser, har de endt opp langt utenfor normer for hva som anses som sunn atferd. De trenger kunnskap om grenser og om konsekvenser. Jeg håper at konferansen vil bidra til en økt forståelse av hvor viktig det er at vi jobber sammen for å fange dem opp, gi riktig behandling og følge dem opp, sier han.

Les mer om konferansen her