Ungdomsrådet trenger nye medlemmer

Er du mellom 12 og 23 år og ønsker å bidra til å gjøre pasienttilbudet til unge pasienter bedre, og bli kjent med andre ungdommer som jobber mot samme mål? Da kan ungdområdet ved Sykehuset Østfold være noe for deg!

Publisert 05.01.2021
Sist oppdatert 06.01.2021

Ungdomsrådet sittende i en trapp

Ungdomsrådet er et råd bestående av 10 ungdommer mellom 12 og 23 år.

Deres oppgave er å være ungdommens stemme innad i sykehuset og hjelpe ledelsen i sykehuset til å ta gode beslutninger i saker som omhandler ungdom.

Det er ungdom som er eksperter på hva ungdom trenger!

Ungdom er en sårbar gruppe i sykehuset. De er verken barn eller voksne, og er en gruppe som ofte ikke har et like godt tilpasset tilbud. I 2014 sendte Barneombudet ut en anbefaling til alle landets sykehus med barneavdeling, om å opprette egne ungdomsråd i alle sykehus. I 2016 ble det vedtatt å etablere et eget ungdomsråd i Sykehuset Østfold etter Barneombudets anbefaling.

Ungdomsrådet har seks møter i løpet av året og en helgesamling. Utover dette snakker de sammen digitalt om saker de jobber med.

Valg av nye representanter

Nå er det på tide med valg av nye representanter da noen gir seg etter en toårsperiode. Vi søker derfor deg som er engasjert ungdom og som har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, enten som pårørende eller som pasient. 

Skriv noen ord om deg selv og hvorfor du vil være med i ungdomsrådet og send oss e-post til ungdomsradet@so-hf.no.

Søknadsfristen er 1. februar!

Bli bedre kjent med ungdomsrådet

Du kan bli bedre kjent med ungdomsrådet og hva de jobber med i denne podkasten.

Podkast Og følg de gjerne i sosiale medier:

Instagram

FacebookTa en titt på innkallinger, referat og hvilken rolle og oppgaver ungdomsrådet har.

Ungdomsrådet