Ungdomsrådet er i farta

De har allerede kommet med både innspill og ideer. Representantene i Sykehuset Østfolds ungdomsråd er i gang med å gjøre seg synlige, og har vært på omvisning for å bli bedre kjent på Kalnes.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 12.04.2017
ungdomsrådet sykehuset østfold
Ungdomsrådet var før påske på omvisning i flere avdelinger på Sykehuset Østfold. Her er de i laboratoriet, hvor Heidi Kjøniksen fortalte og sørget for å vise dem rundt. (Foto: Sykehuset Østfold)

​- Det er viktig at folk kjenner til oss, og vet hvem vi er. Fremover nå jobber vi med å få ut så mye informasjon om ungdomsrådet som mulig, sier Axel Karl O. Høydalsnes. 21-åringen bosatt på Hvaler, er leder av det nyetablerte ungdomsrådet.

- Vi har blitt valgt inn fordi vi har hatt mye med sykehus å gjøre, både som pasienter og pårørende, forklarer han. Sammen med ni andre ungdommer fra 13 år og oppover, setter han stor pris på muligheten til å være de unges stemme inn i sykehuset.

Ungdomsrådet i Sykehuset Østfold
Bak fra v. Eline Josefine Helgesen, Mia Josefine Fiskerud, Louise Opland og Rikke Iversen. Foran Ada Karete Hansen, Vilde Marie Holt, Fredrik Bøe og leder Axel Karl O. Høydalsnes. Aurora Branem Eriksen og Vebjørn Ruud var ikke tilstede. (Foto: Sykehuset Østfold)

- Vil gjøre en forskjell

Sammensetningen av ungdomsrådet til Sykehuset Østfold er variert både i alder og bakgrunn, og ungdommene kommer fra Eidsberg, Fredrikstad, Hvaler, Moss og Sarpsborg.

Ada Karete Hansen i Ungdomsrådet Sykehuset Østfold

- Jeg har jo en forventning om at vi skal klare å utrette noe, gjøre en forskjell, sier Ada Karete Hansen. Ungjenta fra Eidsberg sitter i rullestol, og har selv vært veldig mye på sykehus.

- Derfor synes jeg det er veldig fint å være med på å kunne gjøre tilbudet til barn  og unge bedre, sier hun.

 

Ungdomsrådet har hatt flere møter, og har også truffet medlemmer i ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Det var nyttig.
- De var det første ungdomsrådet, og vi har allerede fått vite at vi må regne med at det kan ta tid før vi får til noe. Men nå er vi i gang, og har forsøkt å fordele litt roller blant oss som er i ungdomsrådet, sier nestleder Eline Josefine Helgesen.

Er på nett

Ungdomsrådets oppgaver er blant annet å fremme saker av betydning for sykehustilbudet til ungdom, avgi høringsuttalelser for planer og utredninger i saker som angår tjenestetilbudet til ungdom, og bidra til å styrke arbeidet med bedring av pasientservicen til ungdom.

Det er nylig opprettet en egen side for Ungdomsrådet i Sykehuset Østfold på Facebook som det er mulig å følge, og målet til ungdommene er å bli enda mer synlig og aktive både her og andre steder i tiden fremover. En egen gjesteblogg er også under planlegging.

Ungdomsrådet på omvisning i barne- og ungdomsklinikken.
Ungdomsrådet på omvisning i barne- og ungdomsklinikken med avdelingssjef Eirin Paulsen. (Foto: Sykehuset Østfold)


Selv om noen av dem kjente til hverandre fra før, har de brukt den første tiden på å bli bedre kjent.
- Vi er jo et team, så det er viktig, smiler Hansen. Fremover er målet å bygge tillit slik at folk tar kontakt dersom de har henvendelser som egner seg for ungdomsrådet.
- Det er vanskelig for oss alene å bestemme hvilke saker vi skal jobbe med, så vi trenger innspill, opplyser Høydalsnes.

Tilpasset tilbud

I 2014 sendte Barneombudet ut en anbefaling til alle landets sykehus med barneavdeling, med anbefaling om ungdomsråd på alle sykehus. Bakgrunnen var at ungdom er en sårbar gruppe i sykehuset. De er verken barn eller voksne, og er en gruppe i norske sykehus som ikke har et like godt tilpasset tilbud.

I fjor ble det vedtatt å etablere et eget ungdomsråd i Sykehuset Østfold etter Barneombudets anbefaling, og før jul var de utvalgte medlemmene samlet for første gang.

Denne uka fikk ungdommene omvisning på flere avdelinger i sykehuset på Kalnes. Ungdomsrepresentantene fikk blant annet sett nærmere på behandlingsrom, fellesarealer og tilbud i barne- og ungdomsklinikken, besøkte det høyteknologiske sykehuslaboratoriet med analysehall, så på transport og logistikkløsninger, fellesarealer, sykehusapotek og var på besøk i psykisk helsevern.

- Veldig spennende, sier Høydalsnes, som er spent på jobben og ikke minst erfaringene videre, i det nye ungdomsrådet til sykehuset.

Fakta om ungdomsrådet
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år

Ungdomsrådet skal være et forum for tilbakemeldinger fra brukere, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor både fysisk og psykisk helse i Sykehuset Østfold, knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen

Sykehuset Østfold etablerte ungdomsråd i 2016. Ungdomsrådet vil ha inntil 6 møter i året

Medlemmer under 18 år må ha samtykke fra foresatte til å sitte i ungdomsrådet