Turnuslege til topps

Kristina Reberg Steinsvik fra Sykehuset Østfold stakk av med prisen for beste pasienteksempel på Bergenkonferansen som arrangeres av Norsk slagorganisasjon.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 24.10.2019

Kristina Reberg Steinsvik

Kristina Reberg Steinsvik


- Utrolig stas og veldig uventet at jeg skulle vinne denne prisen, siden jeg kun er turnuslege, LIS1, med begrenset erfaring. Men det er ingen tvil om at jeg har stor interesse for dette fagfeltet, og jeg har hatt veldig god hjelp av dyktige kollegaer, sier Steinsvik.

Pasienteksempelet

Da Steinsvik var medisinerstudent med lisens i nevrologisk avdeling, møtte hun en pasient med et alvorlig hjerneslag som samtidig hadde en pågående blødning mellom hjernehinnene. Mens blodproppoppløsende middel (trombolyse) er avgjørende for gode resultater hos pasienter med hjerneslag, skal ikke denne typen medikamenter brukes ved hjerneblødning fordi de kan øke blødningsfaren.

 - Under presentasjonen i Bergen beskrev jeg de behandlingsmessige utfordringene vi sto i, både i forhold til akuttbehandling, og videre forebyggende behandling, forklarer hun.

Åpen konkurranse

Bergenskonferansen er en konferanse som avholdes av Norsk slagorganisasjon årlig. Under konferansen arrangeres en kasuistikk-konkurranse for leger under 35 år hvor pasienteksempler blir presentert.

- Dette er en åpen konkurranse for alle leger. Fire av de innsendte bidragene inviteres til å presentere på konferansen, og jeg var så heldig å bli invitert, sier hun.

Med prisen for beste kasuistikk, følger heder og ære, et diplom og en sjekk på 15 000 kroner som skal brukes til å delta på en internasjonal slagkongress.

Steinsvik holder foredrag