Trukket frem som høydepunkt under internasjonal kongress

Sykehuset Østfolds forskningsstipendiat Anna Tancin Lamberts doktorgradsprosjekt om hjerneslag, fikk stor oppmerksomhet under en internasjonal kongress i Lisboa.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 21.08.2018
Sist oppdatert 04.04.2019
En person som har på seg et headset
Anna Tancin Lambert, forskningsstipendiat og lege i spesialisering nevrologi, ved Sykehuset Østfold.

​Det var under den fjerde utgaven av European Academy of Neurology (EAN) Congress i Lisboa tidligere i sommer, at den store internasjonale NOR-FIB studien om hjerneslag ble trukket fram. Anna Tancin Lambert som er lege i spesialisering nevrologi, presenterte resultatene fra pilotstudien om hjerneslag av ukjent årsak, som er den første artikkelen i doktorgradsavhandlingen hennes.


- Å få sitt prosjekt trukket fram på highlight-sesjonen under en så stor internasjonal kongress på sin aller første artikkel, er en bragd, sier overlege og veileder Anne Hege Aamodt fra nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.
- Anna jobber veldig godt, og hun hadde en kjempebra presentasjon, roser Aamodt.

De siste årene har EAN-kongressen samlet flere tusen deltakere fra Europa og andre deler av verden, som møtes for å oppdateres på hva som skjer innen nevrologi og hjerneforskning.

Se også: Kan avverge nye hjerneslag

Det store internasjonale forskningsstudiet Lambert jobber med, handler om å finne et sett av biomarkører, det vil si spesielle markører i blodprøver, som kan indikere atrieflimmer ved kryptogene hjerneslag. 20-40 % av hjerneslagene er kryptogene - det vil si at man finner ingen sikker årsak til blodproppen. For å forebygge nye hjerneslag er det helt avgjørende å finne årsaken.

Denne studien vil bidra til å bedre utredningen ved hjerneslag, og Sykehuset Østfold var det første sykehuset som begynte å inkludere pasienter. Målet er å inkludere 500 pasienter, og til sammen 100 pasienter er inkludert i studien nå. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke hjerneslag, opplyser at også Haukeland, Trondheim, Molde, Bodø, Oslo (Rikshospitalet, Ullevål, Diakonhjemmet), Skien, Tønsberg, Bærum, Drammen, Kristiansand, Stavanger og Lillehammer deltar nå i studien. Det samme gjør de danske sykehusene Rigshospitalet, Bispebjerg og Herlev.

Norsk nevrologisk forening i har i flere år jobbet for å den store kongressen til Norge, og neste år arrangeres EAN-kongressen i Oslo/Lillestrøm 29. juni til 2. juli. Der blir den norske hjernehelsestrategien tema for en egen sesjon under kongressen.