Treningsuke for ambulanselærlinger

Denne uka har 16 førsteårslærlinger i ambulansetjenesten vært samlet til fagcamp, hvor de har fått undervisning og test av kunnskaper og ferdigheter.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 26.03.2022
Fagcamp med førsteårslærlinger i ambulansefag
Torsdag ble det gjennomført fullskalaøvelser i Horten.

​​
Sykehuset Østfold har i mange år tatt inn lærlinger i ambulansefag, og interessen for å få læreplass her er stor. 167 søkte om muligheten i fjor, men kun 16 kom gjennom nåløyet etter bestått eksamen, gjennomgått test og fysiske opptakskrav. Denne uka fikk lærlingene som snart er ferdig med første året av læretiden delta på såkalt fagcamp. 

Fra teori til fullskalaøvelser

Mandag fikk lærlingene utdelt teoretiske oppgaver som de skulle løse hjemmefra. Tirsdag og onsdag var deltakerne samlet til AMLS-kurs på ambulansestasjonen i Indre-Østfold, som handler om systematisk undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med medisinske problemstillinger.​

Artikkelen fortsetter under bildet

16 lærlinger som snart har fullført første år av læretiden deltok.

16 lærlinger som snart har fullført første år av læretiden deltok

Egen sikkerhet, brannteori, branntekniske demonstrasjoner og praktiske slukkeøvelser var først ut på programmet under torsdagens samling ved RS Sjøredningsskolen i Horten. Videre var temaene trafikkulykker og fastklemte pasienter, brann i kjøretøy, elektriske kjøretøy. Lærlingene hadde også gjennomgang av vannrelaterte ulykker som for eksempel person i vann, dykkerulykke, hypotermi, brann i båt og masseevakuering.

Torsdagens samling i Horten ble avsluttet med fullskalaøvelser hvor arbeid på skadested og samhandling mellom prehospitale tjenester og ulike aktører i Redningstjenesten var i fokus.

Realistisk scenariotrening

Realistisk scenariotrening

Stor verdi

- Fagcampen gir oss mulighet til å samle lærlingene før de skal ut for å jobbe selvstendig som nummer 2 på ambulansen i verdiskapningsdelen av læretiden. Vi får dem da gjennom obligatoriske kurs og utsjekker som skal til for å fungere i den nye rollen. Det er lagt inn temaer som er omhandlet i læreplanen, men som de ikke får så mye erfaring med i den daglige tjenesten, forklarer fagutvikler Cathrine Haugen.

- Både det at vi kan trene på praktiske ferdigheter under kontrollerte forhold, og at vi kan øve i et realistisk scenario sammen med våre samarbeidspartnere i Redningstjenesten, gir stor verdi.

Siste dag av fagcampen var det avansert hjerte-lunge-redningskurs i mindre grupper på ambulansestasjonene i Indre, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg.

Erfaringen fra fagcampen er at lærlingene innehar mye kompetanse, og holder et generelt høyt faglig nivå.

- Ved å observere dem i ulike sammenhenger, også under press, får vi anledning til å korrigere og gi tilbakemeldinger. Ikke minst er det at de selv reflekterer over hva de selv erfarer, med på å gi utvikling. En kommentar fra en noe sliten lærling torsdag kveld oppsummerer ganske bra lærlingenes oppfatning: Dette er den beste dagen jeg har hatt i ambulansetjenesten, forteller Haugen fornøyd.​

Brannslukking var også blant oppgavene.