Trenger ofte mer hjelp enn selve behandlingen

Pasienter som får en kreftdiagnose har ofte flere utfordringer enn selve sykdommen. Prosjektet «Pakkeforløp hjem» handler om å ivareta hele pasientens livssituasjon.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 09.05.2023
Andreas Stensvold
Andreas Stensvold, avdelingssjef i kreftavdelingen Sykehuset Østfold.

- Pasienten skal føle seg trygg på at det er hjelp å få også utover selve behandlingen, sier Andreas Stenvold, prosjekteier og avdelingssjef i kreftavdelingen i Sykehuset Østfold.

Pakkeforløp hjem starter med en gang pasienten får kreftdiagnose. Da skal sykehuset møte pasienten for å kartlegge utfordringer som pasienten har ut over selve kreftbehandlingen. Denne kartleggingen gjennomføres systematisk, etter fastsatt mal. Dette er første samhandlingspunkt av i alt tre. ​

Bred kartlegging 

Alt som er relevant for pasientens livssituasjon kartlegges, for eksempel sosiale relasjoner, økonomi, familiesituasjon, skole og jobb. 
​ 
Kartleggingen dokumenteres i et journaldokument og resultatet av kartleggingen sendes fra sykehuset til kommunene med kopi til fastlegen. 

Intensjonen er at alle skal bli inkludert 

Det er viktig at pasientene opplever en sammenhengende tjeneste på tvers av sykehuset og kommunene. 
Andre og tredje samhandlingspunkt er mellom kommunen og pasienten, hhv. 3-4 måneder og 12-18 måneder etter kreftdiagnosen. Samtalene gjennomføres av lege, sykepleier, sosionom, kreftkoordinator eller annet helsepersonell. 
 
- Sammen med kommunene har vi etablert et eget kontaktnett for utvikling av Pakkeforløp hjem, for nyttig informasjonsutveksling. Målet er at alle som får en kreftdiagnose, skal bli inkludert i Pakkeforløp hjem. Det gjelder også pasienter som får tilbakefall, sier Stensvold.

Testet og justert 

Prosjektet startet med en pilot med en avgrenset diagnosegruppe i januar 2023, hvor arbeidsflyten ble testet og justert. Sykehuset Østfold har omtrent 2.700 nye kreftpasienter årlig, og gjennom 2023 vil kreftpasienter med flere diagnosetyper bli inkludert.