Trenger du en 4. dose?

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose med koronavaksine for å sikre god beskyttelse. – Vi opplever at mange ikke har fått med seg denne informasjonen, sier Jetmund Ringstad, avdelingssjef i infeksjonsmedisinsk avdeling.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 07.03.2022
Jetmund Ringstad
Avdelingssjef Jetmund Ringstad

Personer med alvorlig immunsvikt, har dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har de også en høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset.

- Disse pasientene ble tidlig anbefalt en tredje dose som en del av grunnvaksineringen, noe svært mange takket ja til. Men at de også bør ta en 4. dose som en oppfriskningsdose, er det fortsatt mange som ikke er klar over, sier Ringstad.

Mange uvaksinerte

Sykehuset har i dag 32 pasienter innlagt som har testet positivt på korona. En del er innlagt på grunn av andre diagnoser, men de fleste er innlagt på grunn av korona. Det er nå få koronapasienter som trenger intensivbehandling. De får behandlingen de har behov for i vanlig sengepost, primært knyttet til infeksjonsmedisinsk avdeling og lungemedisinsk avdeling.

- Jeg er overrasket over at mange av pasientene som blir innlagt, fortsatt ikke er vaksinert. Det gjelder også pasienter i risikogrupper og i ulike aldersgrupper, sier Ringstad.

Av pasientene som er vaksinert, er det en overvekt av eldre mennesker og de fleste har underliggende sykdommer.

- Pasientene som har fått tre doser koronavaksine og likevel er innlagt på grunn av korona, går ofte på immundempende medisiner og har dermed mindre virkning av vaksinen. Vi opplever ofte at disse pasientene ikke vet at de kunne ha fått en fjerde dose som ville ha gitt ekstra beskyttelse, sier han.

Kan bruke samme dokumentasjon

Personer med alvorlig svekket immunforsvar kan få oppfriskningsdosen allerede tre måneder etter siste dose i grunnvaksinasjonen, det vil si tre måneder etter den 3. dosen.

I følge Folkehelseinstituttet (FHI) er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege eller spesialist, eller et nytt vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten for å få tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen. Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som ved 3. dose og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

Vaksinen gis i pasientens hjemkommune. Kontakt din kommune for mer informasjon. Du kan også finne informasjon på kommunenes hjemmesider.

Hvem kan få?

Tilbudet om en 4. dose gjelder alle som tidligere er anbefalt tre doser i grunnvaksinasjonen. Det vil dermed gjelde alle i gruppe 1 nedenfor og noen i gruppe 2.

Gruppe 1

  • ​Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må vise dokumentasjon på dette, enten i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, kopi av journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene, kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn fremgår.

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

  • ​Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

 (Kilde: Folkehelseinstituttet)​

Du kan finne mer informasjon om vaksinering på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Koronavaksine - FHI

​