Trenger du egentlig drosje?

Visste du at vi i Østfold bruker 30 millioner for mye på pasienttransport? Dette går direkte fra Sykehuset Østfolds budsjett, og tilsvarer drift av en stor sengepost i sykehuset.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 07.02.2017
En person som bruker briller
Liv Marit Sundstøl, klinikksjef akuttmedisin i Sykehuset Østfold, oppfordrer østfoldinger som skal til sykehus eller for eksempel fastlege eller fysioterapeut, om å ta buss eller egen bil hvis de kan.

​- Jeg tror det er mange som ikke er klar over at all pasienttransport som blir rekvirert, også hvis du får drosje hjemmefra til for eksempel fastlege eller fysioterapeut, dekkes av sykehuset. Det betyr at det er det samme budsjettet som brukes til pasientbehandling. Bruker vi for mye på transport, får vi mindre vi kan bruke på pasientbehandling, sier Liv Marit Sundstøl, klinikksjef akuttmedisin.

For mange får drosje

Pasientreiser i Østfold har de siste årene hatt en stor vekst i bruk av drosje som transportmiddel til og fra sykehuset, og til og fra behandlere utenfor sykehuset.

- Pasientreiser har et budsjett på omtrent 80 millioner kroner i året. Så vi skal absolutt legge til rette for at de som har behov for tilrettelagt transport skal få det. Men når vi bruker 30 millioner mer enn budsjettet, er det tydelig at for mange får rekvisisjon, sier Sundstøl.

Rikelig med parkeringsplasser

Som utgangspunkt har pasienter et selvstendig ansvar for å komme til og fra undersøkelse og behandling. Behandlere skal kun skrive ut rekvisisjon til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan bruke rutegående transport eller kjøre selv. Slike helsemessige årsaker kan være betydelig redusert orienteringsevne eller betydelig redusert allmenntilstand.

- Kollektivtilbudet i Østfold er betydelig bygget ut, men jeg tror mange kvier seg for å reise med buss fordi det er uvant. Det er også en oppfatning om at det er vanskelig å få parkering ved sykehuset hvis man kjører egen bil eller får familie eller venner til å kjøre seg. Dette stemmer ikke. Det er godt med parkeringsplasser både på Kalnes og i Moss, sier Sundstøl.

Hvis du er usikker på hvordan du enklest kommer deg til sykehus eller annen behandling, ring pasientreisekontoret.

Telefon pasientreisekontoret 05515

 

Nyttig informasjon på nett

Mer informasjon om pasientreiser for pasienter og pårørende, finner du på: helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser