Trenger deltakere til forskningsprosjekt

Fysioterapiavdelingen ved Sykehuset Østfold har satt i gang et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av ulike behandlingsmetoder for å redusere urininkontinens hos kvinner med KOLS. Nå trenger prosjektet deltakere.

Mads Opsahl, Sykehuset Østfold
Publisert 13.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Hege Hølmo Johannessen og Stacey Haukeland-Parker
Hege Hølmo Johannessen og Stacey Haukeland-Parker

Prosjektet er en del av doktorgradsforløpet til spesialfysioterapeut Stacey Haukeland-Parker, som til vanlig jobber med lungerehabilitering på Sykehuset Østfold Moss, med spesialfysioterapeut og forsker Hege Hølmo Johannessen som hovedveileder.

Enkelte studier viser at så mange som halvparten av kvinner med lungesykdom kan ha problemer med urinlekkasje.

- Hoste er et vanlig symptom blant lungesyke og er en kjent risikofaktor for urinlekkasje. Urinlekkasje innebærer ufrivillig lekkasje av urin ved for eksempel hoste, nys, fysisk aktivitet eller latter, sier Stacey Haukeland-Parker.

De vanligste behandlingene for urinlekkasje er styrketrening av musklene i bekkenbunnen, medisiner og kirurgi.

Målet er et bedre behandlingstilbud

Tradisjonelt sett har det vært lite fokus på denne kombinasjon av symptomer, og det er ingen forskning som tidligere har undersøkt hvilken behandling som er mest effektiv for personer med både urinlekkasje og KOLS. Målet for prosjektet er å øke fokuset om temaet og at pasienter får et bedre behandlingstilbud slik at de slipper å leve med lekkasje som kan føre til at man unngår fysiske- og sosiale aktiviteter, i tillegg til dårlig søvn og følelsesmessige problemer.

- Prosjektet utføres både ved Sykehuset Østfold og St. Olavs Hospital i Trondheim og vi trenger ca. 100 kvinner med KOLS, sier Haukeland-Parker.

Deltagerne inviteres til samtale og undersøkelse ved poliklinikken i Moss. Etter undersøkelsen er det en tilfeldig utvelgelse til et av tre behandlingstilbud:

  • Gruppe 1 vil få videre gruppetrening med fokus på styrketrening av bekkenbunn sammen med fysioterapeut en gang pr uke i fire måneder
  • Gruppe 2 vil få en gruppetime og 1-2 individuelle timer hos fysioterapeut med opplæring i ulike teknikker for å dempe/kontrollere hoste
  • Gruppe 3 vil få muntlig og skriftlig informasjon om teknikkene.

Alle deltagerne inviteres til ny samtale og undersøkelse etter fire måneder og fyller ut spørreskjemaer igjen ett år etter oppstart.

Deltagerne i prosjektet vil være kvinner over 18 år gammel, med en KOLS diagnose, og symptomer på urinlekkasje. Deltagerne kan ikke ha flere enn fire innleggelser på sykehus grunnet KOLS i det siste 12 månedene.

Ta kontakt

For mer informasjon kontakt spesialfysioterapeut/prosjektleder Stacey Haukeland-Parker på tlf 900 31 978 eller 69 86 66 30 eller spesialfysioterapeut/forsker Hege Hølmo Johannessen tlf 69 86 30 10.