Travelt i akuttmottakene

Brudd, sårskader og medisinske pasienter som trenger behandling; det er stor pågang av pasienter til akuttmottaket på Kalnes i sommer. - Heldigvis får mange hjelpen de trenger her i mottaket og kan reise hjem igjen. Så de slipper å bli innlagt, sier avdelingssjef Sissel Hagen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 18.07.2019
Sissel Hagen
Sissel Hagen i akuttmottaket i Sykehuset Østfold Kalnes.

​Fra mandag til og med søndag forrige uke kom det hele 888 personer til akuttmottaket.
- Det er et høyere daglig gjennomsnitt enn vi har selv i en travel influensasesong, sier Hagen.

Etter helgen har det vært litt roligere, men det er fortsatt godt over 100 personer som kommer til akuttmottaket hver dag.

Akuttmottaket har normal sommerbemanning, og det er hektisk på jobb.
- Så stor pågang av pasienter merkes godt. Men vi har gode rutiner og medarbeidere som gjør en fantastisk innsats for å gi pasientene rask og god behandling. Vi må som alltid behandle de det haster mest med først, og det betyr jo at noen pasienter må vente lenger, sier avdelingssjefen.

Ferietid

Mange av pasientene blir undersøkt og får behandlingen de trenger i akuttmottaket. En del blir noen timer til observasjon. I alt 37 prosent av pasientene som kom til akuttmottaket forrige uke, ble ferdigbehandlet der.

- Vi får inn en del pasienter som nok ikke hadde behøvd å komme til sykehuset, og som kunne fått behandling hos fastlege eller legevakt i stedet. Men vi ser at flere pasienter kommer når de faste legene har ferie. I tillegg er det et stort antall feriegjester i Østfold om sommeren, og det gjør pågangen til akuttmottaket større, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

At så mange pasienter blir ferdigbehandlet i akuttmottaket, gjør at det blir færre innlagte pasienter i sykehuset.
- Foreløpig er det en rolig sommer inne i døgnområdene, og vi har stort sett hatt ledige senger og ingen korridorpasienter i de medisinske og kirurgiske døgnområdene, sier Stene-Johansen.

Roser medarbeiderne

Ferieavvikling i sykehus kan ofte være en utfordring, men hittil i sommer har avdelingene hatt få problemer.
- Sommeren planlegges godt, og både faste medarbeidere og sommervikarer gjør en imponerende jobb og stiller opp på ekstravakter når det er behov for det, sier Stene-Johansen.

Stor pågang i psykiatrien

Psykiatrisk akuttmottak på Kalnes har også stor pågang i sommer. Og her har de fleste som kommer inn, behov for videre innleggelse i sykehuset.

- Vi har hatt kapasitetsutfordringer på Kalnes hele det siste året, og vi har også mange pasienter nå i sommer. Utfordringen har ikke vært like stor innenfor døgnplassene i de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Med så stor pågang av pasienter, må vi ha fokus på å legge pasienten på rett sted til rett tid, sier klinikksjef Irene Dahl Andersen i klinikk for psykisk helse og rusbehandling.