Toppscore i sju døgnområder

Hele sju døgnområder på Kalnes og i Moss har klart å oppnå 100 prosent i bruk av kartleggingsverktøyet NEWS. Det betyr at alle pasienter som er innlagt får målt oksygenopptak og oksygentilførsel, pustefrekvens, puls, blodtrykk, temperatur og bevissthet. Dette er viktig for å oppdage en sykdomsforverring tidlig.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 27.11.2017
Medarbeidere i døgnområde 6
100 prosent score på NEWS betyr kake. Døgnområde 6 på Kalnes feirer de gode resultatene.

​Sykehuset jobber systematisk for å bli bedre på å fange opp en forverring i allmenntilstanden til inneliggende pasienter tidlig. En måte å gjøre det på, er å bruke kartleggingsverktøyet NEWS (National Early Warning Score).

- Regelmessig måling gir oss bedre mulighet til å avdekke risikopasienter og iverksette forebyggende tiltak, samt å overvåke pasientens tilstand, sier opplæringskoordinator Richard Monroe Olsen i fag- og kompetanseavdelingen i Sykehuset Østfold.

Richard Monroe Olsen

Richard Monroe Olsen

Et utvalg journaler

Sammen med kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen undersøker Olsen hvert år om enhetene i sykehuset bruker NEWS på riktig måte. Et utvalg pasientjournaler fra de somatiske døgnområdene gås gjennom for å undersøke hvor mange pasienter som blir kartlagt ved bruk av denne metoden.

- I fjor var det to seksjoner i sykehuset som fikk 100 prosent score. I år var det hele sju. Det er veldig gode resultater, sier Olsen.

De sju seksjonene er:

Døgnområde 1 – hjertemedisin
Døgnområde 2 – infeksjonsmedisin
Døgnområde 4 – nevrologi
Døgnområde 6 – ortopedi
Døgnområde 8 – kar-, bryst- og endokrin kirurgi, urologi
Døgnområde gynekologi
Døgnområde Moss – ortopedi, kirurgi

- Vi gratulerer seksjonene som har all grunn til å feire, sier Olsen.

Viktig å følge opp

NEWS er et systematisk scoringsverktøy som brukes for å måle oksygenopptak og oksygentilførsel, pustefrekvens, puls, blodtrykk, temperatur og bevissthet.

Skjema NEWS

Målinger som avviker fra normalverdiene på vitale parametere, genererer poeng. Hvis scoren øker, skal pasienten observeres oftere. Ved en sammenlagt score på fem eller mer, eller score på tre på én parameter, skal personell med høyere kompetansenivå tilkalles for å vurdere pasienten.

Gjennomgangen av journalene i sykehuset viser at kartleggingen av pasienters almenntilstand, fungerer godt. I gjennomgangen av journalene blir det også undersøkt om resultatene etter bruk av NEWS, er blitt fulgt opp i etterkant.

- Vi er blitt gode på å bruke NEWS, men vi har fortsatt en del å hente på oppfølging i etterkant. Det er viktig å gjennomgå og drøfte resultater og at vi dokumenterer at pasienter er sjekket regelmessig, sier Olsen.

Kurskonseptet proACT

Vurdering av pasientenes tilstand ved bruk av NEWS inngår som en del av opplæringsprogrammet proACT som er tatt i bruk i sykehuset. Dette er et kurskonsept hvor det gis opplæring i observasjon, vurdering og behandling av kritisk syk pasient samt kommunikasjon mellom helsepersonell.

Alt helsepersonell, det vil si både leger, sykepleiere og hjelpepleiere i somatiske døgnområder på sykehuset, må gjennom et obligatorisk heldagskurs. Målet er å lære å fange opp forverring i tilstanden hos pasienten tidligere, og å vite hva man skal gjøre hvis pasienten blir dårligere.

Flere gode verktøy

Under proACT-opplæringen får medarbeidere en rekke gode verktøy som skal gjøre dem i stand til å oppdage endring i pasientens tilstand raskt.

ABCDE+F
Medarbeiderne får opplæring i systematisk observasjon av pasienter. Metoden som brukes kalles ABCDE+F-undersøkelsen. Pasienten undersøkes systematisk i prioritert rekkefølge:

Airways – luftveier
Breathing – respirasjon
Circulation – sirkulasjon
Disability – bevissthet
Exposure – helkroppsundersøkelse

Further care - videre behandling

NEWS
Videre lærer medarbeiderne å vurdere vitale funksjoner ved å bruke scoringssystemet NEWS (National Early Warning Score). Scoringssystemet måler oksygenopptak og oksygentilførsel i tillegg til respirasjonsfrekvens, puls, blodtrykk, temperatur og bevissthet.

ISBAR
For at alle skal snakke samme språk, får kursdeltagerne opplæring i ISBAR (identifikasjon, situasjon, bakgrunn, aktuelt, råd). ISBAR skal sikre strukturert, strømlinjeformet informasjon gis på den måten at det blir klart forstått av mottakeren.

MIG-teamet (Mobil Intensiv Gruppe)
Oppdager helsepersonell en forverring hos en pasient og ønsker hjelp for å avklare situasjonen, kan MIG-teamet kontaktes. Teamet består av anestesilege/akuttmedisiner og intensivsykepleier som kan bistå i vurderingen av pasienter med svikt i vitale organer, foreslå tiltak og videre behandling/oppfølging. MIG-teamet gir råd og støtte. Pasientansvaret ligger fortsatt hos døgnområdet-/ vakthavende lege.

 

Medarbeidere i døgnområde 4

Døgnområde 4 på Kalnes har all grunn til å være fornøyde.

Opplæring av proACT-kontakter

- Vi har også i gang med opplæring av egne proACT-kontakter i seksjonene.  Målet med opplæringen er å gjøre proACT-kontaktene i stand til å kunne følge opp deres medarbeidere i forhold til proACT, sier Olsen.  Det har blitt gjennomført to opplæringskurs for proACT-kontakter så langt. Neste kurs planlegges til våren 2018.

ProACT-kontakter

Deltagere fra proACT-kontakt opplæring 23. november.
F.v. Stine Elise Rekve, Silje Lian, Berit Marie Nilsen, Mona Irene Siggerud og Anne Lier Frankrig.