To millioner til utprøving av ny kreftmedisin

Avdelingssjef, overlege og forsker Andreas Stensvold ved kreftavdelingen i Sykehuset Østfold har blitt tildelt et forskerstipend fra Helse Sør-Øst. – Dette gjør det mulig å starte utprøving med helt ny immunterapi på pasienter med blærekreft allerede i høst, sier han.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 13.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Andreas Stensvold
Avdelingssjef Andreas Stensvold

- Det er første gang et sykehus som ikke er et universitetssykehus, får mulighet til å starte opp utprøving av helt nye medisiner. Dette er utprøving av behandling som kommer Østfolds befolkning til gode, sier Stensvold.

Medisinen er utviklet av forskere ved Radiumhospitalet og professor Øystein Fodstad, som blant annet er leder av Sykehuset Østfolds forskningsutvalg.

- Vi vil teste behandlingen på pasienter som er alvorlig syke først, men vi håper og tror at dette vil bli en ny standard behandling for både kvinner og menn som får diagnosen blærekreft, sier Stensvold.

Helse Sør-Øst styrker forskningen

For å styrke forskningen ved de store sykehusene som ikke er et universitetssykehus, opprettet Helse Sør-Øst i 2016 søknadskategorien «Strategisk forskerstipend».

Følgende helseforetak i regionen kunne søke om midler til sine prosjekter: Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus og Vestre Viken. Andreas Stensvold søkte med prosjektet «Immune therapy and biomarkers in urothelial bladder cancer».

Et satsingsområde

- Høyt pasientvolum og de spesielle helsemessige utfordringene kreftpasienter har, har ført til at kreft har blitt definert som et av satsingsområdene ved Sykehuset Østfold, sier forskningssjef i Sykehuset Østfold, Waleed Ghanima.

Etter at Andreas Stensvold ble ansatt i sykehuset i 2014, ble det opprettet en egen kreftavdeling i sykehuset
- I tillegg til solid klinisk kompetanse og ledererfaring, ble Stensvold valgt på grunn av hans forskningserfaring og ambisjoner om å etablere klinisk forskning som en integrert del av klinisk praksis ved Sykehuset Østfold. Tildelingen av det strategiske forskningsstipendet vil bidra til dette, sier Ghanima.

Store forventninger

Kreft som fagområde er i kontinuerlig utvikling, og pasienter og pårørende forventer høy kunnskap og oppdatert behandling og diagnostikk.

- For å møte disse utfordringene er det nødvendig med leger som innehar kompetanse og faglig nysgjerrighet til å følge utviklingen. Utstrakt forskningsvirksomhet ved avdelingen er avgjørende for å ligge i front, og vil komme alle avdelingens pasienter til gode, sier forskningssjefen.