Tilbyr helsefagarbeidere heltidsstillinger

Mange helsefagarbeidere i sykehuset jobber deltid. Nå setter sykehuset inn tiltak for å kunne tilby helsefagarbeiderne som arbeider i sykehuset, 100 prosent faste stillinger.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 09.10.2019
Fiona Skjennem, Tone Lie Nilsen og Marius Bjørndalen
F.v. Fiona Skjennem, Tone Lie Nilsen og Marius Bjørndalen

​Et av tiltakene er å tilby helsefagarbeiderne kombinasjonsstillinger mellom døgnområder/seksjoner og bemanningsavdelingen. Dersom en medarbeider for eksempel har 50 prosent fast stilling i et døgnområde, kan han eller hun ha en 50 prosent stilling i bemanningsavdelingen. Til sammen vil helsefagarbeideren da arbeide i 100 prosent fast stilling.

- Dette er et tiltak for å redusere antall deltidsstillinger. Vi er glad for at bemanningsavdelingen kan bidra til at flere yrkesgrupper i sykehuset gis tilbud om hundre prosent fast stilling, sier avdelingssjef Fiona Skjennem i bemanningsavdelingen.

En god mulighet

Helsefagarbeiderne som går inn i kombinasjonsstillinger, vil i hovedsak være knyttet til et døgnområde innen somatikk (fysisk helse). I tillegg vil de få opplæring ved to nye døgnområder/seksjoner på Kalnes og i Moss. 

- Dette er en god mulighet til å få kompetanse innen ulike fagområder, og søkerne kan selv oppgi hvilke fagområder de ønsker å være knyttet til, sier Skjennem.

Positive tillitsvalgte

De tillitsvalgte i sykehuset er positive til at sykehuset ønsker å gjøre flere heltidsstillinger tilgjengelig, og tiltaket med kombinasjonsstillinger er utarbeidet i samarbeid med Fagforbundet og Delta.
- Dette er positivt. Nå får medarbeidere som ønsker hele stillinger, muligheten, sier Marius Bjørndalen fra Fagforbundet.

Foreløpig er åtte slike kombinasjonsstillinger lyst ut internt i sykehuset.
- Vi er fornøyde med at sykehuset har fokus på helsefagarbeiderne og heltidskulturen, og dette er et av flere tiltak sykehuset iverksetter for å kunne tilby denne yrkesgruppen større stillinger, sier Tone Lie Nilsen fra Delta.