Tett oppfølging av MRSA-utbruddet

Utbruddet av MRSA ved nyfødtintensiv i Sykehuset Østfold følges tett med pågående smittesporing og testing. Det er sendt ut informasjon til alle som har vært innom avdelingen i tiden hvor smitte kan ha skjedd, og føde-barsel holder åpent som før.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 06.08.2021
Sist oppdatert 09.08.2021
En bygning med glassvinduer

​​28. juli ble det oppdaget flere tilfeller av MRSA, gule stafylokokker som er motstandsdyktig mot flere typer antibiotika. Torsdag ettermiddag var det påvist smitte hos 10 barn, 2 pårørende og 5 medarbeidere.Egen avdeling
Utbruddet av bakterien har skjedd ved nyfødtintensiv, som er en egen avdeling for de som fødes for tidlig eller har behov for ekstra behandling og oppfølging etter fødsel. Føde- barselavdelingen i Sykehuset Østfold er ikke berørt av utbruddet.

Det er ingen tegn til sykdom hos de som har fått påvist smitte. Selv om MRSA sjelden gir infeksjon, er det viktig å avgrense og stanse en eventuell spredning. Det ventes på resultatet fra flere prøver av aktuelle pasienter, pårørende og medarbeidere, og samtlige barn med pårørende som har vært innom i det aktuelle tidsrommet kontaktes. 


Smittesporing pågår
54 barn har vært innlagt ved avdelingen i tiden hvor smitte kan ha skjedd. S​amtlige har nå fått tilsendt informasjon om MRSA med oppfordring om å kontakte sin fastlege for å teste både barnet og foresatte.

- De dette gjelder får eller har allerede fått beskjed fra Sykehuset Østfold, øvrige som har vært innlagt og ikke hører noe trenger ikke å bekymre seg, påpeker avdelingssjef Jane Larsen i barne- og ungdomsklinikken.
 
Det har kommet en del henvendelser etter at utbruddet ble kjent.
- De lurer på om vi har stengt, om fødende skal møte som vanlig, og hvordan det er hvis barnet deres skulle ha behov for ekstra oppfølging. Det er viktig å understreke at gravide skal ta kontakt med fødeavdelingen eller AMK på vanlig vis, og vil da få veiledning og videre informasjon. Vi har åpent for fødsler som før, og barn som har behov for videre oppfølging etter fødsel får det. Det er det ikke noen grunn til å bekymre seg for, sier klinikksjef Eirin Paulsen. 

Ved behov for overflytting før fødsel, har nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold mulighet for bistand fra Akershus universitetssykehus.


Gule stafylokokker er bakterier som de fleste kan ha på huden eller i nesen.

Vanligvis merker vi ikke at de er der, men de kan av og til gi infeksjoner, som regel i hud og sår.

Enkelte gule stafylokokker er motstandsdyktige (resistente) mot viktige typer antibiotika. Ett av disse er meticillin (eller oxacillin som er en type penicillin). Da kalles bakteriene MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus)

De aller fleste blir ikke syke av MRSA, men hos de med sterkt nedsatt immunforsvar kan det gi alvorlige infeksjoner. Resistente gule stafylokokker gir ikke nødvendigvis oftere eller mer alvorlige infeksjoner enn andre stafylokokker, men infeksjoner som er forårsaket av MRSA krever behandling med spesielle typer antibiotika.

(Kilde FHI)​​