Tegn til cøliaki kan være til stede allerede i spedbarnsalder

Ny forskning viser at lavere høydevekst enn normalt hos barn så tidlig som ved ettårsalder, kan ha sammenheng med cøliaki. - Det var litt overraskende, sier lege og forsker Christian Riddervold Kahrs (38).

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 24.11.2017
Sist oppdatert 04.01.2018
Christian Riddervold Kahrs er aktuell med et doktorgradsprosjekt om cøliaki.
Christian Riddervold Kahrs har i flere år jobbet ved barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold, og har gjennom et forskningsprosjekt om cøliaki funnet ut at dårlig vekst i høyde i tidlig alder kan være symptom på cøliaki. Foto: Sykehuset Østfold

Han har jobbet ved barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold i flere år, og er om få måneder ferdig utdannet spesialist. Riddervold Kahrs jobber med et doktorgradsprosjekt som viser at barn som senere utvikler cøliaki, er lavere enn friske jevnaldrende allerede ved 12 måneders alder. Dette funnet understreker viktigheten av å oppdage cøliaki, og starte behandling med glutenfri diett, så tidlig som mulig.

Data fra mor-barn undersøkelsen

Hemmet vekst er et av de vanligste trekkene ved cøliaki hos barn.
- Likevel vet man overraskende lite om når i livet denne prosessen starter. Derfor ville vi sammenligne høyde- og lengdevekst allerede fra fødsel mellom cøliakipasienter og kontroller, og finne når vekst-hemmingen starter.

Funnet var overraskende.

- Vi hadde kanskje forventet det motsatte; at vekt ville vært hemmet først. Vi var også overrasket over at forskjellene viste seg så tidlig i livet fordi det er få barn som utvikler symptomer på cøliaki før to års alder, sier Riddervold Kahrs.

Studien brukte data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med 58 675 barn født i årene mellom 2000 og 2009. Høyde og vekt ble målt ved fødsel, og deretter ved helsestasjonen ved tre, seks, åtte, 12, 15-18 og 24 måneders alder.

Totalt 440 av barna i studien fikk oppdaget cøliaki, og gjennomsnittalder ved diagnose var 4,4 år. Barn som senere utviklet cøliaki var tydelig lavere fra 12 måneders alder og lettere fra 15-18 måneders alder. Disse forskjellene økte gradvis og tilsvarte 250 gram i vekt og 0,8 centimeter i høyde ved to års alder.

- Siden påvirket vekst er et typisk symptom på cøliaki og er en av de viktigste markørene innen sykdommer hos barn, synes jeg det var innenfor å ta det med i doktorgraden min, sier Riddervold Kahrs. Han har skrevet en artikkel om funnet, som er publisert i fagbladet "Archives of Disease in Childhood".

Slår ut før symptomer

Tidligere trodde man at cøliaki ga dårlig vekst kun hos de barna som hadde kraftige symptomer.
- Våre data tyder på at veksten kan være hemmet før barna utvikler symptomer. Dataene støtter tidlig testing av barn med kjent risiko for cøliaki. På den måten kan man fange opp disse barna tidlig og forebygge vekstforstyrrelser, kommenterer Riddervold Kahrs.

Videre forskning på dette området mener han bør undersøke når vekstpåvirkningen starter i relasjon til når blodprøver slår ut som tegn på begynnende sykdom.
- Da må man samle inn gjentatte blodprøver og vekstmålinger fra fødsel og de første leveårene. Selv om gjennomsnittsalderen for oppdaget cøliaki hos barna i vår studie var fire-fem års alder, kan blodprøvene ha tegn på sykdom med antistoffer allerede fra 1-2 års alder, sier han.

Ser på infeksjonssammenheng

Det var veileder og overlege Ketil Størdal, som også jobber på barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold, som oppfordret Riddervold Kahrs til et forskningsprosjekt innen gastro.
- Jeg har alltid interessert meg spesielt for gastroenterologi (mage og tarm) på barn som er et bredt og variert fag, med litt praktisk og teknisk arbeid med gastroskopier - og der har jo Størdal vært en av de med mest erfaring lenge. Dermed passet det veldig godt å få forske på nettopp dette, og ideen var å se nærmere på om virusinfeksjon tidlig i barndommen kan gi økt risiko for cøliaki, forklarer Riddervold Kahrs.

 

Christian Riddervold Kahrs
Christian Riddervold Kahrs

Fakta om forskeren

Christian Riddervold Kahrs (38)
Lege i spesialisering ved barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold
Aktuell med forskningsprosjekt om cøliaki

Flere cøliaki-prosjekter

Gjennom Den norske Mor Barn-undersøkelsen og Folkehelseinstituttet pågår flere delstudier, deriblant PAGE-studien som undersøker om markører i blodet er forskjellige hos de som seinere har fått type 1 diabetes eller cøliaki sammenlignet med barn som ikke har disse sykdommene. 
I 2014 startet et nytt delprosjekt om cøliaki, for å se etter mulige miljøårsaker til cøliaki. Det er samlet inn blodprøver og avføringsprøver.
- Jeg har fått bruke alle disse prøvene for å se om det er noen sammenheng mellom infeksjoner og cøliaki. Det har ikke blitt undersøkt på denne måten tidligere, sier Riddervold Kahrs. 

Fakta om cøliaki

  • Cøliaki er en autoimmun sykdom som skyldes en overfølsomhet overfor gluten, et protein som finnes i hvete, rug, bygg og spelt. Spiser du glutenholdig mat blir tynntarmens slimhinne betent og næringsstoffene fra maten blir ikke fullt ut absorbert. Dette kan føre til en rekke symptomer og helseproblemer.
  • Tarmen er den delen av kroppen som påvirkes mest ved cøliaki. Cøliaki er arvelig. Hvis noen i familien din har cøliaki, er sjansene 1 til 10 for at du kan få sykdommen. Har du ingen i familien med cøliaki, er sjansene 1 til 100 for at du får det.
  • I tillegg til arv, er det ofte annen sykdom som utløser cøliaki.
  • (Kilde: Helsenorge)